Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sunt de acord

Meniu
Accesibilitate
Contact

Prezentare geografică a comunei Holboca

Harta administrativa Comuna Holboca
Harta administrativa Comuna Holboca

Comuna Holboca este situată în județul Iași, în regiunea Moldovei a României. Ea este localizată la aproximativ 15 kilometri nord-vest de municipiul Iași, fiind parte a zonei metropolitane a acestuia. 
Holboca se întinde pe o suprafață pitorească de teren, cu peisaje naturale și rurale specifice regiunii Moldovei. Legătura cu municipiul Iași se realizează prin DJ 249A, dar și prin calea ferată Iași-Ungheni. 

Comuna Holboca se învecinează:  
a) La nord-vest - cu teritoriul comunei Aroneanu;  
b) La nord-est - cu teritoriul comunei Golăești;  
c) La est - cu teritoriul comunei Ungheni;  
d) La sud-est - cu teritoriul comunei Țuțora;  
e) La sud-vest - cu teritoriul comunei Tomești;  
f) La vest - cu municipiul Iași.  

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei Holboca se încadrează în regiunea „Câmpia Moldovei", subregiunea „Câmpia Jijiei inferioare", unitatea „Culoarul Jijia-Bahlui".

Condițiile fizico-geografice 

1. Relieful
Ca aspect general relieful teritoriului se prezintă sub forma unor platouri (terase), cu o ușoară înclinare spre sud, brăzdate de văi consecvente adânci și cu versanți cu diferite înclinații, afectați de eroziune de suprafață (areolară) și de alunecări stabilizate și semistabilizate.

În partea de sud a teritoriului comunei Holboca, o suprafață destul de mare o ocupă culoarul larg al văii comune a Jijiei și Bahluiului.
Alcătuirea geologică precum și rețeaua de văi consecvente au determinat formarea următoarelor tipuri și subtipuri de relief: 
- reliefuri slab accidentate; 
- reliefuri de acumulare.
Relieful slab accidentat este acela care s-a dezvoltat datorită denudației. În această categorie de reliefuri includem platouri de creste slab înclinate și versanți sculpturali cu grade diferite de eroziune de suprafață. 
Platourile de creastă sunt în general înguste având pante de 3-10° cu expoziție estică și vestică și au ca roci de solidificare depozitele de loess. 
Versanții sculpturali ocupă o mare parte din reliefurile comunei Holboca. Ei s-au format prin eroziune areolară, eroziune torențială și alunecări de teren. Procesele de eroziune se petrec pe toate pantele, dar sunt mai evidente pe versanții văilor existente ca: Valea Lungă, Valea Rusenilor, Valea Orzeni, Cristești, Chirița. Versanții acestor văi au în general expoziții estice și vestice și mai rar sudice, având pante cuprinse intre 5-16°.
Relieful de acumulare este reprezentat prin terasele Bahluiului și prin șesurile văilor existente amintite mai sus. Terasele râului Bahlui se desfășoară la nord de valea acestuia și se prezintă sub forma unor platouri largi (podișuri) cu înclinare slabă spre sud.
Principalul șes aluvial este reprezentat de lunca comună a Jijiei și Bahluiului, care ocupă partea sudică a teritoriului. Ca morfologie, șesul apare ca o suprafață plană, cu un microrelief de forme pozitive și negative, în mare parte estompat în urma lucrărilor de desecare și amenajare la irigat.
2. Hidrografia 
Din punct de vedere hidrografic, teritoriul comunei Holboca, se încadrează în bazinul inferior al Bahluiului la vărsarea acestuia în Jijia.
Teritoriul comunei Holboca este străbătut de la nord la sud de râul Jijia care se constituie în limita estică a teritoriului administrativ, iar de la est la vest, tot ca limită a teritoriului, de râul Bahlui. Alte cursuri de apă care străbat comuna sunt pârâul Orzeni și pârâul Chirița. 
Lacul de acumulare Chirița este amplasat în vecinătatea localităților Dancu și Valea Lungă. 
Pe toată suprafața comunei există apă subterană cantonată în pachetul granular permeabil. Deoarece pânza de apă are un nivel relativ constant, rezultă că adâncimea la care se găsește este în funcție de cota terenului natural. Astfel, în luncile văilor, apa subterană se găsește la adâncimi de 1,5 - 3 m, pe versanți la 4 - 8 m, iar pe platouri la 16 - 18 m. 
3. Clima 
Comuna Holboca are un climat temperat continental, specific zonei Moldovei, cu temperaturi medii anuale de 9,6° și cantități medii de precipitații de 517,8 mm, regim ce corespunde unei clime continentale de dealuri și păduri cu altitudini de 200-800 m. Temperatura minimă a aerului coboară până la cca. -20°C în lunile de iarnă și atinge valori maxime de cca. +39°C în cele de vară. Umiditatea relativă a aerului este de 70% cu scăderi de până la 62% în lunile de vară.