Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Anunt concurs

Anunt concurs

Bibliografie

Bibliografie


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri Consiliul Local Holboca - 2021

Hotărâri Consiliul Local Holboca - 2021

Documente pdf
Hotărârea nr. 1 privind schimbare destinație imobil
Hotărârea nr. 2 privind aprobare solicitare prelungire scrisoare de garanție proiect
Hotărârea nr. 3 privind aprobare solicitare prelungire scrisoare de garanție proiect
Hotărârea nr.4 privind aprobare Plan de ordine și siguranță publică
Hotărârea nr. 5 privind desemnare reprezentant legal în ARSACIS
Hotărârea nr. 6 privind act adițional nr. 40 ARSACIS
Hotărârea nr. 7 privind actualizare indicatori tehnico - economici proiect
Hotărârea nr. 8 privind utilizarea excedentului bugetar
Hotărârea nr. 9 privind adițional nr. 41 ARSACIS
Hotărârea nr. 10 privind taxa de salubrizare
Hotărârea nr.11 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului
Hotărârea nr. 12 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea ajutoarelor speciale de urgență
Hotărârea nr. 13 privind aprobarea masurilor pentru gestionarea câinilor cu și fără stăpân
Hotărârea nr. 14 privind gestionarea locurilor de parcare din parcările de reședință
Hotărârea nr. 15 privind aprobarea exercitării dreptului de acces pentru rețelele de comunicații electronice
Hotărârea nr. 16 privind completarea inventarului domeniului privat al UAT cu drumuri
Hotărârea nr. 17 privind constituirea comisiei locale de ordine publică
Hotărârea nr. 18 privind aprobarea casării de mijloace fixe aparținând școlilor
Hotărârea nr. 19 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor
Hotărârea nr.20 - privind actualizarea programului județean de transport public
Hotărârea nr.21 privind desemnarea reprezentanților Cl Holboca în vederea evaluării activității secretarului general al UAT
Hotărârea nr. 22 privind aprobarea închirierii suprafeței de pășune comunală
Hotărârea nr. 23 - transmitere rețea de alimentare cu apa către APAVITAL
Hotărârea nr. 24 aprobare suplimentare cota combustibil pentru mijlocul de transport din dotarea SVSU
Hotărârea nr. 25 - aprobare plan de lucrări beneficiari ajutor social
Hotărârea nr. 26 - plata alocație Grup de Acțiune locală
Hotărârea nr. 27 - aviz PUZ centru rezidențial pentru vârstnici
Hotărârea nr. 28 - punerea la dispoziția AN ,,Apele Romane,, teren pentru amplasare sistem de avertizare inundații
Hotărârea nr. 29 - modificare componență echipă implementare proiect Școala Dancu
Hotărârea nr. 30 - actualizare indicatori tehnico-economici proiect Școala Dancu
Hotărârea nr.31 - privind modificare componență comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Holboca
Hotărârea nr. 32 - privind modificarea componenței comisiilor de lucru din cadrul Primăriei comunei Holboca
Hotărârea nr.33 privind adoptarea bugetului local pentru anul 2021
Hotărârea nr. 34 privind modificarea inventarului domeniului public
Hotărârea nr.35 privind consolidarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa
Hotărârea nr.36 privind revizuire Statut ARSACIS
Hotărârea nr. 37 privind aprobarea organizarii retelei unitatilor de invatamant in UAT Holboca
Hotărârea nr. 38 privind stabilirea cantității de combustibil pentru utilaje aflate în dotarea serviciului administrativ
Hotărârea nr. 39 privind aprobare PUD construire balcon în limita celor de la etajele superioare
Hotărârea nr. 40 privind completare inventar cu rețele de apă
Hotărârea nr.41 privind aprobare executare lucrări pe domeniul public
Hotărârea nr.42 privind aprobarea regulamentului pentru ridicare, transport si restituire vehicule abandonate
Hotărârea nr.43 privind aprobare caiet de sarcini pentru atribuirea locurilor de parcare
Hotărârea nr.44 privind repartizare sume către parohiile din comună
Hotărârea nr.45 privind punerea la dispoziție a unor suprafețe de teren pentru implementare sistem de avertizare - alarmare zone inundabile
Hotărârea nr. 46 privind acordare premii de fidelitate pentru familiile cu 50 de ani de căsătorie
Hotărârea nr. 47 privind scoaterea la licitație în vederea concesionării a unei suprafețe de teren
Hotărârea nr. 48 privind închiriere teren pentru cutii poștale
Hotărârea nr.49 privind modificare proiect pentru creșă
Hotărârea nr.50 privind modificarea proiectului pentru aducțiunea de gaze naturale
Hotărârea nr.51 alocare sume pentru ziua internațională a copilului
Hotărârea nr. 52 privind stabilirea măsurilor pentru buna gospodărire a localității
Hotărârea nr.53 privind reconpensarea elevilor cu cele mai bune rezultate la învățătură în anul școlar 2020-2021
Hotărârea nr.54 - privind aprobare P.U.Z. pentru complexul sportiv
Hotărârea nr. 55 privind aprobare indicatori tehnico - economici pentru proiect regional
Hotărârea nr. 56 - rectificarea buget local
Hotărârea nr. 57 privind aprobare PUZ
Hotărârea nr. 58 privind aprobare prelungire scrisoare de garanție
Hotărârea nr. 59 privind preluare spațiu în care funcționează Bibiloteca comunală
Hotărârea nr. 60 privind transfer tronson drum în vederea modernizării
Hotărârea nr. 61 privind predare amplasament pentru complex sportiv
Hotărârea nr. 62 privind aprobare indicatori tehnico-economici pentru complex sportiv
Hotărârea nr. 63 privind implementare proiect privind asistența socială
Hotărârea nr. 64 privind neasumarea derulării Programului pentru școli
Hotărârea nr.65 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a CL Holboca
Hotărârea nr.66 privind însușire raport evaluare terenuri
Hotărârea nr.67 privind modificarea structurii aparatului de specialitate al primarului comunei Holboca
Hotărârea nr. 68 privind schimbare destinație imobil
Hotărârea nr. 69 privind alocare sume echipei de fotbal
Hotărârea nr.70 actualizare deviz proiect creșă
Hotărârea nr. 71 privind actualizare deviz extindere canalizare
Hotărârea nr.72 privind actualizare deviz grădiniță
Hotărârea nr.73 privind aprobare studiu de oportunitate
Hotărârea nr.74 privind rectificare buget local
Hotărârea nr.75 privind asocierea în proiectul pentru trenul metropolitan
Hotărârea nr.76 privind accesarea de fonduri pentru creșterea eficienței energetice localurilor de școală
Hotărârea nr. 77 privind actualizare deviz proiect extindere canalizare
Hotărârea nr. 78 privind actualizare deviz creșă OUG 114
Hotărârea nr. 80 privind implementare proiect modernizarea drumuri de exploatare agricola
Hotărârea nr. 81 privind actualizare deviz proiect grădiniță
Hotărârea nr. 82 privind implementare proiect modernizare străzi prin asfaltare
Hotărârea nr. 83 privind introducerea in domeniul public a drumurilor de exploatatie agricola
Hotărârea nr. 84 privind adițional ARSACIS
Hotărârea nr. 85 privind reactificarea bugetului comunei Holboca
Hotărârea nr. 86 privind introducerea în domeniul public a rețelei de alimentare cu apă
Hotărârea nr. 87 privind darea în folosință către DelgazGrid a unei suprafețe de teren
Hotărârea nr. 88 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală
Hotărârea nr. 89 privind implementarea proiectului Extindere rețea canalizare prin PNI
Hotărârea nr. 90 privind desemnarea reprezentanților CL în comisia de evaluare a concursului pentru director și director adjunct unităț de învățământ comuna Holboca
Hotărârea nr. 91 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022
Hotărârea nr. 92 privind stabilirea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului
Hotărârea nr. 93 privind rectificarea bugetului local
Hotărârea nr. 94 privind alocarea sumei necesare pentru organizarea sărbătorilor de iarnă
Hotărârea nr. 95 privind concesionare teren din domeniul privat
Hotărârea nr. 96 privind transmiterea în administrarea SC APAVITAL a bunurilor aferente rețelelor de apă și canalizare
Hotărârea nr. 97 privind declarare PUZ utilitate publică
Hotărârea nr. 98 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru Modernizarea sistemului de iluminat public
Hotărârea nr. 99 privind aprobare însușire PUZ
Hotărârea nr. 100 privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu aparținând domeniului public
Hotărârea nr. 101 privind alocarea sumei pentru cofinanțarea proiectului pentru Școala Dancu

Vizualizari: 177
Data creare: 12-03-2021 09:23:34

Cuvânt de bun venit al primarului Comunei Holboca

primarBun venit pe site-ul Primăriei Comunei Holboca. Vă invit să facem echipă și să dezvoltăm împreună o comunitate în care să locuim cu și mai mult drag.

Cu drag de comuna noastră,

NECULAI PAMFIL (Luș)
Primarul Comunei Holboca