Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Anunt concurs

Anunt concurs

Bibliografie

Bibliografie


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri Consiliul Local Holboca - 2023

Hotărâri Consiliul Local Holboca - 2023

Documente pdf
Hotărârea nr. 1 - Adoptare buget local 2023
Hotărârea nr. 2 - Excedent bugetar
Hotărârea nr. 3 - Completare regulament gesitonare câini fără stăpân
Hotărârea nr. 4 - Plan ordine și siguranță publică 2023
Hotărârea nr. 5 - Plan de pază 2023
Hotărârea nr. 6 - Actualizare indicatori creșă
Hotărârea nr. 7 - Actualizare indicatori teren sport Orzeni
Hotărârea nr. 8 - Strategie & program achiziții publice 2023
Hotărârea nr. 9 - Predare MDLPA amplasament sală sport Rusenii Vechi
Hotărârea nr. 10 - Acte adiționale ARSACIS
Hotărârea nr. 11 - Completare caiet sarcini distribuție apă potabilă
Hotărârea nr. 12 - Aprobare PUZ construire locuință
Hotărârea nr. 13 - Schimbare denumire Școala Holboca
Hotărârea nr. 14 - Aprobare organizare rețea unități de învățământ
Hotararea nr. 15 - Aprobare împuternicire dotare cu mobilier 1
Hotărârea nr. 16 - Aprobare împuternicire dotare cu mobilier 2
Hotărârea nr. 17 - Modificare buget local
Hotărârea nr. 18 - Completarea domeniul privat cu rețele apă
Hotărârea nr. 19 - Structură consultativă
Hotărârea nr. 20 - Anvelopare blocuri C1, D2
Hotărârea nr. 21 - Anvelopare blocuri A1, A2, A3, A4
Hotărârea nr. 22 - Anvelopare blocuri A5, A5, A8, 10
Hotărârea nr. 23 - Reabilitare energetică Școala Holboca
Hotărârea nr. 24 - Aprobare documentație asfaltare
Hotărârea nr. 25 - Plan lucrări beneficiari ajutor social
Hotărârea nr. 26 - Completare caiet sarcini ARSACIS
Hotărârea nr. 27 - Aprobare deviz actualizat construire gradiniță
Hotărârea nr. 28 - Aprobare deviz actualizat construire pistă biciclete
Hotărârea nr. 29 - Actualizare indicatori proiect modernizare prin astfaltare străzi
Hotărârea nr. 30 - Punere teren la dispoziția proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată
Hotărârea nr. 31 - Completare domeniul privat al UAT cu rețea de apă
Hotărârea nr. 32 - Aprobare închiriere temporară spațiu Școala Holboca
Hotărârea nr. 33 - Stabilire măsuri de bună gospodărire
Hotărârea nr. 34 - Aprobare proiect construire și dotare centru de zi
Hotărârea nr. 35 - Stabilire coeficient salarizare referent cultural
Hotărârea nr. 36 - Modificare structură aparat de specialitate al primarului
Hotărârea nr. 37 - Aprobare act adițional nr. 3 ARSACIS
Hotărârea nr. 38 - Revocare HCL nr. 132023 privind schimbarea denumirii Școlii Profesionale
Hotărârea nr. 39 - Aprobare schimbare denumire Școala Profesională Holboca
Hotărârea nr. 40 - Aprobare modificare buget local
Hotărârea nr. 41 - Aprobare achiziționare autoturism
Hotărârea nr. 42 - Repartizare fonduri bănești pentru parohii
Hotărârea nr. 43 - Modificare inventar bunuri domeniul public
Hotărârea nr. 44 - Aprobarea participării comunei în programul privind casarea autovehiculelor uzate
Hotărârea nr. 45 - Actualizare indicatori modernizare prin asfaltare străzi în comuna Holboca
Hotărârea nr. 46 - Aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă
Hotărârea nr. 47 - Implementarea proiectului modernizare sistem de iluminat public stradal
Hotărârea nr. 48 - Aprobare realizare investiție modernizare piață agroalimentară
Hotărârea nr. 49 - Aprobare Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) în sat Dancu
Hotărârea nr. 50 - Alocare sume pentru sărbătorirea Zilei Internaționale a Copilului
Hotărârea nr. 51 - Completare domeniul privat al Comunei Holboca
Hotărârea nr. 52 - Aprobare indicatori reabilitare energetică Școala Dancu

Vizualizari: 23
Data creare: 13-03-2023 15:53:53

Hotărâri Consiliul Local Holboca - 2022

Hotărâri Consiliul Local Holboca - 2022

Documente pdf
Hotararea nr. 1 2022 privind aprobarea rețelei școlare 2022-2023
Hotararea nr. 2 privind aprobarea ajustării prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL SA
Hotararea nr. 3 încheierea actului adițional la contractul de închiriere cu Compania Natională Poșta Română SA
Hotararea nr. 4 privind aprobă Planul de ordine și siguranță publică al comunei Holboca pentru anul 2022
Hotararea nr. 5 privind aprobă Regulamentul privind imobilizarea vehiculelor staționate neregulamentar ,aflate pe domeniul public privat al comunei Holboca
Hotararea nr. 6 privind utilizarea excedentului bugetar din anii anteriori
Hotararea nr. 7 privind aprobă documentaţia de urbanism P.U.D.
Hotararea nr. 8 privind asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului „Materiale sanitare și dispozitive medicale pentru Școala Profesională Holboca,
Hotararea nr. 9 privind adoptarea bugetului pentru anul 2022
Hotararea nr. 10- privind alocare sume pentru unitățile de cult
Hotararea nr. 11 privind aprobarea cererii de finanțare pentru proiectul ,,Extindere retea de canalizare în comuna Holboca,județul Iași,,
Hotararea nr. 12 privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică
Hotararea nr. 13 privind aprobarea casării mijloace fixe aparaținând Școlii profesionale Holboca
Hotararea nr. 14 privind predarea amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții,, Inființare creșă în sat Holboca, comuna Holboca,,
Hotararea nr.15 - privind aprobare documentație PUZ
Hotararea nr. 16 privind completarea prevederilor HCL nr. 92022 pentru adoptarea bugetului comunei Holboca pentru anul 2022 în sensul suplimentării bugetului
Hotararea nr. 17 privind iniţierea procedurii de închiriere directă a unor suprafeţe de păşune disponibile aparaţinând domeniului privat
Hotărârea nr. 18 - Plan lucrări ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social apți de munca
Hotărârea nr. 19 - Aprobare amenajament pastoral privat
Hotărârea nr. 20 - Concesionare 308 mp teren
Hotărârea nr. 21 - Concesionare 800 mp teren
Hotărârea nr. 22 - Plan apărare civilă
Hotărârea nr. 23 - Completare inventar domeniul privat cu drumuri
Hotărârea nr. 24 - Regulament transport călători
Hotărârea nr. 25 - Alimentare cu gaze naturale Valea Lungă
Hotărârea nr. 26 - Consorțiu școlar
Hotărârea nr. 27 - Anvelopare blocuri A1, A2, A3, A4
Hotărârea nr. 28 - Anvelopare blocuri A5, A11
Hotărârea nr. 29 - Anvelopare blocuri C1, D2
Hotărârea nr. 30 - Actualizare indicatori creșă
Hotărârea nr. 31 - Anvelopare Școală Holboca
Hotărârea nr. 32 - Atestare inventar Școala Holboca
Hotărârea nr. 33 - Statut comună
Hotărârea nr. 34 - Modificare buget
Hotărârea nr. 35 - Actualizare impozite și taxe locale cu rata inflației
Hotărârea nr. 36 - Stații reîncărcare autovehicule
Hotărârea nr. 37 - Construire piste biciclete
Hotărârea nr. 38 - Realizare Sistem Informațional Geografic
Hotărârea nr. 39 - Teren la dispoziția APAVITAL (DC 22)
Hotărârea nr. 40 - Revocare HCL transport călători
Hotărârea nr. 41 - Teren de sport Orzeni
Hotărârea nr. 42 - Măsurile de bună gospodărire
Hotărârea nr. 43 - Regulament lucrări tehnico-edilitare pe domeniul public sau privat al comunei
Hotărârea nr. 44 - Neasumare program școli
Hotărârea nr. 45 - Completare invetar cu drumuri
Hotărârea nr. 46 - Teren la dispoziția DELGAZ GRIG
Hotărârea nr. 47 - Premii elevi cu rezultate deosebite la învățătură sau sport
Hotărârea nr. 48 - Solicitare privind concesionare teren construire spital
Hotărârea nr. 49 - Aprobare plan urbanistic de detaliu
Hotărârea nr. 50 privind confirmarea apartenenței la domeniului public al comunei Holboca a suprafeței de teren aferent aleiilor pietonale
Hotărârea nr. 51 privind scoaterea la licitație a suprafeței de 5 ha teren aparținând domeniului privat al comunei Holboca
Hotărârea nr. 52 privind aprobarea concesionării unor suprafețe de teren ocupate de construcții (balcoane)
Hotărârea nr. 53 privind concesionarea suprafeței de 19,68 mp teren
Hotărârea nr. 54 privind modificarea bugetului comunei Holboca pentru anul 2022
HCL 55 privind vânzare teren aparținând domeniului privat al UAT Holboca atribuit potrivit Legii nr 15 2003
HCL 56 privind concesionarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor cu și fără stăpân
HCL 57 privind aprobare rapoarte de evaluare a proprietății imobiliare aparținând UAT Holboca
HCL 58 privind electrificare localități
HCL 59 privind aprobarea regulamentului de întocmire a documentației pentru extinderea rețelei electrice
HCL 60 privind încasarea sumelor pentru extinderea rețelelor de distribuție a energieie electrice
HCL 61 privind obiectivul de investiții Modernizarea sistemului de iluminat public stradal
HCL 62 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții Modernizarea sistemului de iluminat public stradal
HCL 63 privind aprobare modificare buget
HCL 64 privind alocare fonduri pentru parohiile din comună
HCL 65 privind aprobarea depunerii proiectului RENOVAREA ENERGETICă A CLADIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE BLOCURI A1, A2, A3, A4
HCL 66 privind aprobarea depunerii proiectului RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN CADRUL COMUNEI HOLBOCA – BLOCURI A5, A6, A7, A8, A10
HCL 67 privind aprobarea depunerii proiectului RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN CADRUL COMUNEI HOLBOCA – BLOCURI C1, D2
HCL 68 privind aprobarea depunerii proiectului CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA ȘCOALA DIN SAT HOLBOCA, COMUNA HOLBOCA
HCL 69 privind aprobarea depunerii proiectului INTEGRARE PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G) ÎN G.I.S ÎN COMUNA HOLBOCA, JUDEȚUL IAȘI
HCL 70 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții PROIECT AMENAJARE TEREN DE SPORT îN SAT ORZENI, COMUNA HOLBOCA, JUDEȚUL IAȘI
HCL 71 privind aprobarea depunerii proiectului REABILITARE ENERGETICĂ ȘI CONSOLIDARE ȘCOALA PROFESIONALĂ HOLBOCA, Corp B
HCL 72 privind necesitatea, oportunitatea și implementarea proiectului Extindere rețea de canalizare în comuna Holboca
HCL 73 privind aprobarea depunerii proiectului RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN CADRUL COMUNEI HOLBOCA – BLOCURI A9, B1
HCL 74 privind aprobarea depunerii proiectului RENOVAREA ENERGETICĂ A CLADIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN CADRUL COMUNEI HOLBOCA – BLOCURI E1, E2, C4, F1, F2
HCL 75 privind însușirea raportului de evaluare a suprafeței de 5000 m.p teren aparținând domeniului privat al comunei Holboca
HCL 76 desemnare membrii CL Holboca în comisiile de evaluare a probei interviu pentru posturile vacante de directori școli
HCL 77 desemnare membrii CL Holboca în consiliile de administrație pentru școlile cu personalitate juridică
HCL 78 centre de colectare cu aport voluntar
HCL 79 aprobarea depunerii proiectului privind “Infiintarea si dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar in ComunaHolboca, jud.Iasi
HCL 80 aprobare organigrama si stat functii pentru aparatul de specialitate al aparatului de specialitate al primarului pentru 2023
HCL 81 privind achizitionare arbori pentru plantare pe domeniul public
HCL 82 aderare ACOR
HCL 83 privind asociere comuna Holboca in ACOR
HCL 84 privind aprobare consultanta pentru achizitionare credit
HCL 85 privind stabilire taxa pentru deseuri din constructii
HCL 86 aprobarea depunerii proiectului„RENOVAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN CARTIERUL DANCU, COMUNA HOLBOCA, JUDETUL IASI
HCL 87 privind aprobare concesionare suprafata de 5000 m.p teren
HCL 88 privind modificare HCL 432022 de aprobare regulament pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al comunei Holboca, judetul Iași
HCL 89 privind aprobarea depunerii proiectului „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA SCOALA DIN SAT HOLBOCA , COMUNA HOLBOCA, JUDETUL IASI
HCL 90 aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile conform devizului actualizat, aferente investiției ” INFIINTARE CRESA IN SAT HOLBOCA, COMUNA HOLBOCA, JUDETUL IASI
HCL 91 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici conform devizului actualizat al investitiei ” INFIINTARE CRESA IN SAT HOLBOCA, COMUNA HOLBOCA, JUDETUL IASI”
HCL 92 privind apartenența la domeniului public al comunei Holboca a bunurilor apartinand Scolii Profesionale Holboca
HCL 93 privind aprobarea depunerii proiectului„RENOVAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN CARTIERUL DANCU COMUNEI HOLBOCA
HCL 94 privind rectificare buget local
HCL 95 alocare sume sarbatorire cupluri care au implinit 50 de ani de casatorie
HCL 96 privind aprobare depunere proiect pentru Scoala Stefan cel Mare Dancu
HCL 97 depunere proiect privind implementarea unor infrastructuri inteligente si digitalizarea transportului urban
HCL 98 privind stabilire impozite și taxe locale pentru anul 2023
HCL 99 privind reziliere contract concesiune nr.109182009
HCL 100 privind completare contract delegare servicii publice de alimentare cu apa si canalizare
HCL 101 privind contractare împrumut în limita gradului de îndatorare
HCL 102 privind aprobare norme pentru contractare credit
HCL 103 alocare sume în vederea organizării activităților prilejuite de sărbătorile de iarnă
HCL 104 alocare sume necesare achiziționării de mobilier pentru Grădinița Holboca
HCL 105 privind inchiere protocol cu Ministerul Muncii
HCL 106 privind scoaterea din evidentele fiscale a societatilor radiate de la ORC
HCL 107 privind casare mijloace fixe
HCL 108 privind încheiere act aditional contract
HCL 109 privind încheiere act aditional contract
HCL 110 privind încheiere act aditional contract
HCL 111 privind încheiere act aditional contract
HCL 112 acordare drept uz si servitute SC DEGAZGRID SA
HCL 113 privind aprobare Program de îmbunătățire a efecientei energetice
HCL 114 privind aprobare depunere proiect energie regenerabila
HCL 115 privind propuneri retea scolara
HCL 116 privind rectificare buget
HCL 117 privind delegarea serviciului de transport public
HCL 118 privind modificare HCL nr. 98
HCL 119 privind ajustare pret apa industriala
HCL 120 privind concesionare teren balcoane construite
HCL 121 privind completare inventar domeniul privat cu retea apa
HCL 122 privind limita zona de siguranta drumuri satesti
HCL 123 privind aprobare depunere proiect extindere retea apa si canalizare
HCL 124 privind aprobare indicatori proiect extindere retea apa si canalizare

Vizualizari: 215
Data creare: 08-02-2022 16:09:36

Hotărâri Consiliul Local Holboca - 2021

Hotărâri Consiliul Local Holboca - 2021

Documente pdf
Hotărârea nr. 1 privind schimbare destinație imobil
Hotărârea nr. 2 privind aprobare solicitare prelungire scrisoare de garanție proiect
Hotărârea nr. 3 privind aprobare solicitare prelungire scrisoare de garanție proiect
Hotărârea nr.4 privind aprobare Plan de ordine și siguranță publică
Hotărârea nr. 5 privind desemnare reprezentant legal în ARSACIS
Hotărârea nr. 6 privind act adițional nr. 40 ARSACIS
Hotărârea nr. 7 privind actualizare indicatori tehnico - economici proiect
Hotărârea nr. 8 privind utilizarea excedentului bugetar
Hotărârea nr. 9 privind adițional nr. 41 ARSACIS
Hotărârea nr. 10 privind taxa de salubrizare
Hotărârea nr.11 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului
Hotărârea nr. 12 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea ajutoarelor speciale de urgență
Hotărârea nr. 13 privind aprobarea masurilor pentru gestionarea câinilor cu și fără stăpân
Hotărârea nr. 14 privind gestionarea locurilor de parcare din parcările de reședință
Hotărârea nr. 15 privind aprobarea exercitării dreptului de acces pentru rețelele de comunicații electronice
Hotărârea nr. 16 privind completarea inventarului domeniului privat al UAT cu drumuri
Hotărârea nr. 17 privind constituirea comisiei locale de ordine publică
Hotărârea nr. 18 privind aprobarea casării de mijloace fixe aparținând școlilor
Hotărârea nr. 19 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor
Hotărârea nr.20 - privind actualizarea programului județean de transport public
Hotărârea nr.21 privind desemnarea reprezentanților Cl Holboca în vederea evaluării activității secretarului general al UAT
Hotărârea nr. 22 privind aprobarea închirierii suprafeței de pășune comunală
Hotărârea nr. 23 - transmitere rețea de alimentare cu apa către APAVITAL
Hotărârea nr. 24 aprobare suplimentare cota combustibil pentru mijlocul de transport din dotarea SVSU
Hotărârea nr. 25 - aprobare plan de lucrări beneficiari ajutor social
Hotărârea nr. 26 - plata alocație Grup de Acțiune locală
Hotărârea nr. 27 - aviz PUZ centru rezidențial pentru vârstnici
Hotărârea nr. 28 - punerea la dispoziția AN ,,Apele Romane,, teren pentru amplasare sistem de avertizare inundații
Hotărârea nr. 29 - modificare componență echipă implementare proiect Școala Dancu
Hotărârea nr. 30 - actualizare indicatori tehnico-economici proiect Școala Dancu
Hotărârea nr.31 - privind modificare componență comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Holboca
Hotărârea nr. 32 - privind modificarea componenței comisiilor de lucru din cadrul Primăriei comunei Holboca
Hotărârea nr.33 privind adoptarea bugetului local pentru anul 2021
Hotărârea nr. 34 privind modificarea inventarului domeniului public
Hotărârea nr.35 privind consolidarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa
Hotărârea nr.36 privind revizuire Statut ARSACIS
Hotărârea nr. 37 privind aprobarea organizarii retelei unitatilor de invatamant in UAT Holboca
Hotărârea nr. 38 privind stabilirea cantității de combustibil pentru utilaje aflate în dotarea serviciului administrativ
Hotărârea nr. 39 privind aprobare PUD construire balcon în limita celor de la etajele superioare
Hotărârea nr. 40 privind completare inventar cu rețele de apă
Hotărârea nr.41 privind aprobare executare lucrări pe domeniul public
Hotărârea nr.42 privind aprobarea regulamentului pentru ridicare, transport si restituire vehicule abandonate
Hotărârea nr.43 privind aprobare caiet de sarcini pentru atribuirea locurilor de parcare
Hotărârea nr.44 privind repartizare sume către parohiile din comună
Hotărârea nr.45 privind punerea la dispoziție a unor suprafețe de teren pentru implementare sistem de avertizare - alarmare zone inundabile
Hotărârea nr. 46 privind acordare premii de fidelitate pentru familiile cu 50 de ani de căsătorie
Hotărârea nr. 47 privind scoaterea la licitație în vederea concesionării a unei suprafețe de teren
Hotărârea nr. 48 privind închiriere teren pentru cutii poștale
Hotărârea nr.49 privind modificare proiect pentru creșă
Hotărârea nr.50 privind modificarea proiectului pentru aducțiunea de gaze naturale
Hotărârea nr.51 alocare sume pentru ziua internațională a copilului
Hotărârea nr. 52 privind stabilirea măsurilor pentru buna gospodărire a localității
Hotărârea nr.53 privind reconpensarea elevilor cu cele mai bune rezultate la învățătură în anul școlar 2020-2021
Hotărârea nr.54 - privind aprobare P.U.Z. pentru complexul sportiv
Hotărârea nr. 55 privind aprobare indicatori tehnico - economici pentru proiect regional
Hotărârea nr. 56 - rectificarea buget local
Hotărârea nr. 57 privind aprobare PUZ
Hotărârea nr. 58 privind aprobare prelungire scrisoare de garanție
Hotărârea nr. 59 privind preluare spațiu în care funcționează Bibiloteca comunală
Hotărârea nr. 60 privind transfer tronson drum în vederea modernizării
Hotărârea nr. 61 privind predare amplasament pentru complex sportiv
Hotărârea nr. 62 privind aprobare indicatori tehnico-economici pentru complex sportiv
Hotărârea nr. 63 privind implementare proiect privind asistența socială
Hotărârea nr. 64 privind neasumarea derulării Programului pentru școli
Hotărârea nr.65 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a CL Holboca
Hotărârea nr.66 privind însușire raport evaluare terenuri
Hotărârea nr.67 privind modificarea structurii aparatului de specialitate al primarului comunei Holboca
Hotărârea nr. 68 privind schimbare destinație imobil
Hotărârea nr. 69 privind alocare sume echipei de fotbal
Hotărârea nr.70 actualizare deviz proiect creșă
Hotărârea nr. 71 privind actualizare deviz extindere canalizare
Hotărârea nr.72 privind actualizare deviz grădiniță
Hotărârea nr.73 privind aprobare studiu de oportunitate
Hotărârea nr.74 privind rectificare buget local
Hotărârea nr.75 privind asocierea în proiectul pentru trenul metropolitan
Hotărârea nr.76 privind accesarea de fonduri pentru creșterea eficienței energetice localurilor de școală
Hotărârea nr. 77 privind actualizare deviz proiect extindere canalizare
Hotărârea nr. 78 privind actualizare deviz creșă OUG 114
Hotărârea nr. 80 privind implementare proiect modernizarea drumuri de exploatare agricola
Hotărârea nr. 81 privind actualizare deviz proiect grădiniță
Hotărârea nr. 82 privind implementare proiect modernizare străzi prin asfaltare
Hotărârea nr. 83 privind introducerea in domeniul public a drumurilor de exploatatie agricola
Hotărârea nr. 84 privind adițional ARSACIS
Hotărârea nr. 85 privind reactificarea bugetului comunei Holboca
Hotărârea nr. 86 privind introducerea în domeniul public a rețelei de alimentare cu apă
Hotărârea nr. 87 privind darea în folosință către DelgazGrid a unei suprafețe de teren
Hotărârea nr. 88 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală
Hotărârea nr. 89 privind implementarea proiectului Extindere rețea canalizare prin PNI
Hotărârea nr. 90 privind desemnarea reprezentanților CL în comisia de evaluare a concursului pentru director și director adjunct unităț de învățământ comuna Holboca
Hotărârea nr. 91 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022
Hotărârea nr. 92 privind stabilirea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului
Hotărârea nr. 93 privind rectificarea bugetului local
Hotărârea nr. 94 privind alocarea sumei necesare pentru organizarea sărbătorilor de iarnă
Hotărârea nr. 95 privind concesionare teren din domeniul privat
Hotărârea nr. 96 privind transmiterea în administrarea SC APAVITAL a bunurilor aferente rețelelor de apă și canalizare
Hotărârea nr. 97 privind declarare PUZ utilitate publică
Hotărârea nr. 98 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice pentru Modernizarea sistemului de iluminat public
Hotărârea nr. 99 privind aprobare însușire PUZ
Hotărârea nr. 100 privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu aparținând domeniului public
Hotărârea nr. 101 privind alocarea sumei pentru cofinanțarea proiectului pentru Școala Dancu

Vizualizari: 339
Data creare: 12-03-2021 09:23:34

Hotărâri Consiliul Local Holboca - 2020

Hotărâri Consiliul Local Holboca - 2020

Documente pdf
Hotararea nr.1 din 30.01.2020 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant din Holboca
Hotararea nr.2 din 30.01.2020 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2019
Hotararea nr.3 din 30.01.2020 privind Planul de lucrari de interes local pentru anul 2020
Hotararea nr.4 din 30.01.2020 privind acordare ajutoare de urgenta
Hotararea nr.5 din 30.01.2020 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice
Hotararea nr.6 din 30.01.2020 privind modificarea inventarului bunurilor domeniului public
Hotararea nr.7 din 30.01.2020 privind Planul de ordine si siguranta publica pentru anul 2020
Hotararea nr.8 din 30.01.2020 privind concesionarea a 4 mp catre Telekom Romania Communications
hotararea nr.9 - adoptare buget local pentru anul 2020
Hotararea nr. 10 - inchiriere pasune comunala
hotararea nr. 11 - atribuire teren in folosinta gratuita catre DELGAZ GRID
hotararea nr. 12 - aprobare indicatori Scoala Orzeni
hotararea nr. 13 -privind aprobarea indicatorilor economici actualizaţi ai investitiei „Construire gradinita cu program prelungit in sat Holboca, comuna Holboca, judetul Iasi”
hotararea nr. 14 - privind completarea inventarului bunuriilor ce aparțin domeniului public al comunei Holboca
hotararea nr. 15 - aprobarea devizului general pentru obiectivul de investitie „Construire parc pentru minorităţi preponderente în comuna Holboca, judeţul Iaşi ”
hotararea nr. 16 - aditional nr. 35 ARSACIS
hotararea nr. 17 privind aprobare aderare mun. Roman la ARSACIS
Hotararea nr. 18 - procedura desfasurare sedinte CL Holboca (situatii de urgenta)
hotararea nr.19-utilizare sume cheltueili din domeniul ordinii publice și siguranței naționale
hotararea nr.20-dare in adminitrare teren catre SC APAVITAL SA
Hotararea nr.21- retragere drept folosinta teren
Hotararea nr. 22 Acordarea mandatului special reprezentantuluiUAT Holboca în AGA ADIS Iași
Hotararea nr. 23 actualizarea modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 482009, prin Actul Adițional nr.36
Hotararea nr. 24 - aprobare art.3 din HCL 10 - 2020
Hotararea nr. 25 aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Iasi și UAT Comuna Holboca în vederea implementarii proiectului„Reabilitarea infrastructurii de tramvai Iasi-Dancu” – Cod SMIS 127025
Hotararea nr.26 - stabilire consum cumbustibil buldozer
Hotararea nr. 27 - revocare HCL nr.6 (2020)
Hotararea nr. 28 - revocare HCL 90(2019)
Hotararea nr.29 - aviz de principiu PUZ sat Dancu
Hotărârea nr. 30 - privind aprobare cofinantare Proiect regional
Hotararea nr. 31- aprobare SF proiect infrastructura de apa si apa uzata
Hotărârea nr. 32 privind aprobarea Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului
Hotărârea nr. 33 - privind revocarea HCL nr. 14 din 27.02.2020
Hotărârea nr 34 - privind însușirea constatărilor și măsurilor dispuse de Camera de Conturi Iași
Hotărârea nr. 35 - privind rectificarea bugetului local
Hotărârea nr. 36 - privind stabilirea cuantumului garanției în cazul concesionării bunurilor proprietate publică
Hotărârea nr. 37 - privind predare amplasament pentru construire complex sportiv
Hotărârea nr. 38 - privind aprobare act adițional nr. 37 ARSACIS
Hotărârea nr. 39 - privind aprobare plan tarifar APAVITAL SA pentru perioada 2020-2024
Hotărârea nr. 40 - privind rectificare buget
Hotărârea nr. 41 - privind act aditional nr. 39 ARSACIS
Hotărârea nr.42 - privind aprobare PUD
Hotărârea nr.43 - privind stabilire chirie
Hotărârea nr. 44 - privind însușire act control de la Curtea de Conturi
Hotărârea nr. 45 - privind casare mijloc de transport
Hotărârea nr.46 - privind rectificarea bugetului comunei Holboca
Hotărârea nr.47 - privind Programul pentru scoli al Romaniei
Hotărârea nr.48 - aprobare asociere la infiintarea Asociației Metropolitane de Transport Public Iasi
Hotărârea nr.49 privind predare amplasament in vederea construirii unui bazin aferent retelei de alimentare cu apa
Hotărârea nr.50 - acordare ajutor social de urgență
Hotararea nr.51 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliul local
Hotărârea nr.52 privind consitituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Holboca
Hotărârea nr. 53 privind alegere președinte de ședință
Hotărârea nr. 54 privind vacantare mandat consilier local
Hotărârea nr. 55 privind achizitionarea de tablete școlare
Hotărârea nr. 56 privind rectificarea bugetului local
Hotărârea nr.57 privind modificarea HCL nr.49 2018
Hotărârea nr. 58 privind desemnare reprezentant comuna Holboca in ADIS
Hotararea nr. 59 - desemnare reprezentant legal in relatia cu AFIR
Hotararea nr. 60 - desemnare reprezentanti CL Holboca in comisiile de achizitii publice, concesiuni si inventariere
Hotararea nr.61 - predare tronson DJ 249 A in vederea modernizarii
Hotararea nr. 62 - rectificare buget local
Hotararea nr. 63 -privind accesarea de fonduri europene
Hotararea nr. 64 - propuneri privind reteaua unitatilor scolare 2021-2022
Hotararea nr. 65 privind finantarea activitatilor prilejuite de sarbatorile de iarna
Hotărârea nr. 66 - desemnare reprezentant în GAL
Hotărârea nr. 67 - alegere viceprimar
Hotărârea nr. 68 - stabilire impozite și taxe locale 2021
Hotărârea nr. 69 - organigrama și stat funcții aparat de specialitate primar
Hotărârea nr. 70 - acordare ajutor social de urgență
Hotărârea nr. 71 - aprobare indicatori actualizați proiect Școala Dancu
Hotărârea nr. 72 - aprobare cerere finanțare proiect ,,Materiale sanitare și dispozitive medicale Școala Holboca”
Hotărârea nr.73 - cerere finanțare proiect ,,Materiale sanitare și dispozitive medicale Scoala Dancu”
Hotârârea nr. 74 - rectificare buget local
Hotărârea nr. 75 - privind acordare spor condiții de muncă

Vizualizari: 708
Data creare: 13-02-2020 14:22:02

Hotarari Consiliul Local Holboca 2019

Hotarari Consiliul Local Holboca 2019


Documente pdf
Hotararea nr.1 din 23.01.2019 privind Raportul primarului 2017 , 2018
Hotararea nr.2 din 23.01.2019 privind inchirierea unor suprafete de pasuni
Hotararea nr.3 din 23.01.2019 privind Reabilitare si dotare Camin Cultural Holboca
Hotararea nr.4 din 23.01.2019 privind Extindere retea canalizare in comuna Holboca
Hotararea nr.5 din 23.01.2019 privind Infiintare cresa de stat in sat Dancu
Hotararea nr.6 din 23.01.2019 privind actualizare investitiei "Construire gradinita cu program prelungit in sat Holboca"
Hotararea nr.7 din 23.01.2019 privind sponsorizare " Cupa Unirii"
Hotararea nr.8 din 23.01.2019 privind ARSACIS
Hotararea nr.9 din 23.01.2019 privind AGA ARSACIS
Hotararea nr.10 din 23.01.2019 privind indreptarea erorii din HCL NR.17/2017
Hotararea nr.11 din 21.02.2019 privind reteaua unităților de învatamant 2019-2020
Hotararea nr.12 din 21.02.2019 privind modificarea și completarea anexei 1-bunuri imobile, la HCL nr.20/1999
Hotararea nr.13 din 21.02.2019 privind inchirierea constructiei metalice de 20mp
Hotararea nr.14 din 21.02.2019 privind retragerea terenului atribuit la Legea 15/2003 - Radu Gheorghe
Hotararea nr.15 din 21.02.2019 privind Planul de ordine si siguranta al comunei Holboca - 2019
Hotararea nr.16 din 21.02.2019 privind preluarea in administrare a tronsonului DJ 249A
Hotararea nr.17 din 21.02.2019 privind acordarea ajutorului de urgenta numitei Gavril Elena
Hotărârea nr. 18 din 28.03.2019 privind gospodărirea și menținerea curățeniei
Hotararea nr.19 din 28.03.2019 privind Planul de lucrari de interes general
Hotararea nr.20 din 28.03.2019 privind mentinere contract cu SC SALUBRIS SA
Hotararea nr.21 din 28.03.2019 privind alocare cote combustibil
Hotararea nr.22 din 28.03.2019 privind actualizarea Programului de transport public judetean
Hotararea nr.23 din 28.03.2019 privind achizitionare mobilier la Gradinita din sat Dancu
Hotararea nr.24 din 18.04.2019 privind adoptare buget anul 2019
Hotararea nr.25 din 18.04.2019 privind aprobare utilizare excedent bugetar din 2018
Hotararea nr.26 din 18.04.2019 privind organizarea si derularea procedurilor de atribuire
Hotararea nr.27 din 18.04.2019 privind achizitionare autoturism pentru Politia Locala
Hotararea nr.28 din 18.04.2019 privind stabilirea chiriilor la spatii cu destinatia de locuinte.
Hotararea nr.29 din 30.05.2019 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice
Hotararea nr.30 din 30.05.2019 privind avizarea modificarii Regulamentului Apavital
Hotararea nr.31 din 30.05.2019 privind modificarea contractului de delegare
Hotararea nr.32 din 30.05.2019 privind neasumarea responsabilitatii organizarii procedurilor de atribuire
Hotararea nr.34 din 30.05.2019 privind Acordul de parteneriat intre CJ Iași si CL Holboca
Hotararea nr.35 din 30.05.2019 privind completarea inventarului domeniului public
Hotararea nr.36 din 30.05.2019 privind stabilirea valorii de inventar pe obiectiv de investitie
Hotararea nr.37 din 30.05.2019 privind aprobarea majorarii liniei bugetare pe proiect de investitie
Hotararea nr.38 din 30.05.2019 privind aprobarea majorarii liniei bugetare pe proiect de investitie
Hotararea nr.39 din 30.05.2019 privind aprobarea indicatorilor cost-beneficiu
Hotararea nr.40 din 30.05.2019 privind inventarierea terenurilor atribuite potrivit Legii 15/2003
Hotararea nr.41 din 30.05.2019 privind predarea terenului de 500 mp din sat Orzeni pentru obiectiv de investitii
Hotararea nr.42 din 27.06.2019 privind Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale
Hotararea nr.43 din 27.06.2019 privind atribuire teren in vederea construirii de locuinte
Hotararea nr.44 din 27.06.2019 privind avizul de principiu privind Planul Urbanistic Zonal
Hotararea nr.45 din 27.06.2019 privind voucherele de vacanta pentru asistentii personali
Hotararea nr.46 din 27.06.2019 privind solicitarea de finantare prin Fondul de Dezvoltare si Investitii
Hotararea nr.47 din 27.06.2019 privind schimbare destinatie imobil - Gradinita Dancu - 4 apartamente
Hotararea nr.48 din 27.06.2019 privind solicitare scrisoare de garantie bancara
Hotararea nr.49 din 27.06.2019 privind aprobare valoare de investitie Reabilitare Camin Cultural
Hotararea nr. 50 din 25.07.2019 privind rectificarea bugetului local
Hotararea nr. 51 din 25.07.2019 privind atestarea administratorilor de condominii
Hotararea nr. 52 din 25.07.2019 privind infiintarea unui padoc pentru cainii comunitari
Hotararea nr. 53 din 25.07.2019 privind indemnizatia maxima lunara pentru consilierii locali
Hotararea nr. 54 din 29.08.2019 privind alocare 12 mp pentru proiect S.C. Apavital S.A.
Hotararea nr. 55 din 29.08.2019 privind incheierea contractului cu SC Salubris SA
Hotararea nr. 56 din 29.08.2019 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT HOLBOCA in AGA ADIS
Hotararea nr. 57 din 29.08.2019 privind aprobare numar posturi aferente serviciilor de asistenta sociala
Hotararea nr. 58 din 29.08.2019 privind acordare ajutor de urgenta
Hotararea nr. 59 din 29.08.2019 privind aprobare indicatori economici
Hotararea nr. 60 din 29.08.2019 privind acordare mandat special reprezentantului comunei Holboca in ARSACIS
Hotararea nr. 61 din 29.08.2019 privind aprobare actualizare act constitutiv ARSACIS
Hotararea nr. 62 din 29.08.2019 privind aprobare documentatie de urbanism
Hotararea nr. 63 din 29.08.2019 privind completare anexa nr.1 - bunuri imobile ale domeniului privat
Hotararea nr. 64 din 29.08.2019 privind suplimentarea sumei alocate pentru Sarbatoarea comunei Holboca
Hotararea nr. 65 din 26.09.2019 privind stabilirea chiriilor pentru spatiile cu destinatia de locuinte
Hotararea nr. 66 din 26.09.2019 privind organizarea echipei mobile de interventie de urgenta
Hotararea nr. 67 din 26.09.2019 privind stabilirea functiei publice de secretar general al U.A.T.
Hotararea nr. 68 din 26.09.2019 privind aprobare indicatori economici
Hotararea nr. 69 din 26.09.2019 privind scoaterea la licitatie a suprafetei de 623 mp
Hotararea nr. 70 din 26.09.2019 privind concesionarea suprafetei de 174 mp
Hotararea nr. 71 din 26.09.2019 privind concesionarea suprafetei de 1000 mp
Hotararea nr. 72 din 26.09.2019 privind concesionarea suprafetei de 110 mp
Hotararea nr. 73 din 26.09.2019 privind atribuire teren invederea construirii de locuinte
Hotararea nr. 74 din 26.09.2019 privind rectificarea bugetului local
Hotararea nr. 75 din 31.10.2019 privind instituirea unor facilitati fiscale
Hotararea nr. 76 din 31.10.2019 privind prelungire scrisoare de garantie
Hotararea nr. 77 din 31.10.2019 privind rectificare buget local
Hotararea nr. 78 din 28.11.2019 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2020
Hotararea nr. 79 din 28.11.2019 privind inregistrarea comunei in sistemul de plata online
Hotararea nr. 80 din 28.11.2019 privind modificarea HCL 18/2017
Hotararea nr. 81 din 28.11.2019 privind reorganizarea S.V.S.U. Holboca
Hotararea nr. 82 din 28.11.2019 privind regulamentul de organizare si functionere a S.V.S.U. Holboca
Hotararea nr. 83 din 28.11.2019 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant
Hotararea nr. 84 din 28.11.2019 privind modificarea contractului de delegare aserviciului de alimentare cu apa si canalizare
Hotararea nr. 85 din 28.11.2019 privind acordare de teren pentru construire locuinte
Hotararea nr. 86 din 28.11.2019 privind rectificare buget local
Hotararea nr. 87 din 28.11.2019 privind extinderea retelei de gaze naturale
Hotărârea nr. 88 din 12.12.2019 privind aprobarea structurii aparatului de specialitate al primarului comunei Holboca, județul Iași
Hotărârea nr. 89 din 12.12.2019 privind necesitatea finanțării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada sărbătorilor de iarnă
Hotărârea nr. 90 din 12.12.2019 privind completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Holboca
Hotărârea nr. 91 din 12.12.2019 privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiție "Reabilitare și dotare cămin cultural în comuna Holboca, județul Iași" după actualizare proiect
Hotărârea nr. 92 din 12.12.2019 privind concesionarea suprafeței de 400 m.p.
Hotărârea nr. 93 din 12.12.2019 privind rectificarea bugetului comunei Holboca
Hotararea nr.33 din 30.05.2019 privind predarea in administrarea CJ Iași a 30000 mp

Vizualizari: 861
Data creare: 08-02-2019 13:13:36

Hotarari Consiliul Local Holboca 2018

Hotarari Consiliul Local Holboca 2018

Documente pdf
Hotararea nr.1 din 25.01.2018 privind Planul de ordine si siguranta publica
Hotararea nr.2 din 25.01.2018 privind revocare HCL nr. 72/24.07.2017
Hotararea nr.3 din 25.01.2018 privind stabilirea taxei de salubrizare
Hotararea nr.4 din 25.01.2018 privind alocarea sumei de 5000 lei pentru Gala de box
Hotararea nr.5 din 25.01.2018 privind completarea inventarului public
Hotararea nr.6 privind adoptarea bugetului pentru anul 2018
Hotararea nr.7 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2017
Hotararea nr.8 privind aprobarea documentatiei de atribuire privind delegarea celor doua contracte de concesiune privind activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale în jud.Iași și operarea stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în jud.Iași
Hotararea nr.9 privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor in jud.Iasi
Hotararea nr.10 privind Scoaterea la licitație în vederea concesionării a unei suprafețe de teren
Hotararea nr.11 privind modificarea inventarului de bunuri imobile ce aparțin domeniului public al comunei Holboca
Hotararea nr.12 privind acordul aderării comunei Holboca la Convenția Primăriilor pentru Energie și Clima
Hotararea nr.13 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Biroului de Poliție Locală
Hotararea nr.14 privind acordarea unui ajutor de urgență
Hotararea nr.15 privind completarea HLC 9/26.01.2017
Hotararea nr.16 privind Asociatia Metropolitana de Transport Public Iasi
Hotararea nr.17 privind aprobarea tarifului si a taxei speciale de salubrizare pe anul 2018
Hotararea nr.18 privind aprobarea ROF a comp. de asistenta sociala
Hotararea nr.19 privind aprobarea contractului colectiv de munca pentru personalul contractual
Hotararea nr.20 privind aprobarea taxelor de pasunat pt anul 2018
Hotararea nr.21 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea mijloacelor fixe apartinand Sc. Prof.Holboca
Hotararea nr.22 privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii a 6mp teren
Hotararea nr.23 privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a suprafetei de 1000mp
Hotararea nr.24 privind modificarea coeficientului aferent postului contractual de sef SVSU
Hotararea nr.25 privind plata sumei reprezentand amenda
Hotararea nr.26 privind Actul aditional nr.23 la contractul nr. 49/2009
Hotararea nr.27 privind Actul aditional nr.24 la contractul nr. 49/2009
Hotararea nr.28 privind Actul aditional nr.25 la contractul nr. 49/2009
Hotararea nr.29 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Holboca
Hotararea nr.30 privind reteaua unitatilor de invatamant de stat si particular 2018-2019
Hotararea nr.31 privind asocierea comunei Holboca, jud. Iasi si localitatea Pașcani, Raionul Criuleni din Republica Moldova
Hotararea nr.32 privind transmiterea cu titlul gratuit catre SC APA VITAL SA a lucrarilor de extindere retea alimentare cu apa
Hotararea nr.33 privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a 986mp teren
Hotararea nr.34 privind acordarea unui ajutor de urgenta
Hotararea nr.35 privind alocarea sumelor necesare construirii unui parc de joaca in satul Dancu
Hotararea nr.36 privind acordare mandat special reprezentant ARSACIS
Hotararea nr.37 privind aprobare acte aditionale ARSACIS
Hotararea nr.38 privind scoaterea la licitatie a suprafetei de 716 mp
Hotararea nr.39 privind acordare aviz de principiu pentru intocmire PUZ
Hotararea nr.40 privind aprobare obiectiv de investiții
Hotararea nr.42 privind rectificare buget local
Hotararea nr.43 privind alocare sumei necesare pentru modernizare strazi
Hotararea nr.44 privind stabilirea situatiei juridice a unor bunuri imobile
Hotararea nr.45 privind atribuire loturi de 500 mp pentru construire locuinte
Hotararea nr.41 privind constituire echipa de implementare proiect
Hotararea nr.46 privind ARSACIS
Hotararea nr.47 privind modificarea și completarea contractului nr.48/2009-ARSACIS
Hotararea nr.48 privind "Ziua comunei Holboca"
Hotararea nr.49 - Institulul Regional de Oncologie Iasi
Hotararea nr.50 privind evaluarea terenurilor, diferențiat pe zone
Hotararea nr.51 privind aprobare investitie in cadrul masurii M6.3
Hotararea nr.52 privind suplimentare cheltuieli Ziua Comunei
Hotararea nr.53 privind acordare diplome si premii la 50 ani casatorie
Hotararea nr.54 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice
Hotararea nr.55 privind rectificare buget local
Hotararea nr.56 privind aprobare PUZ 1679 mp Dancu
Hotararea nr.57 privind rectificare buget
Hotararea nr.58 privind alocare 5000 lei Parohiei II Holboca
Hotararea nr.59 privind acordare diplome de excelenta si premii elevilor
Hotararea nr.60 privind completare inventar domeniu public
Hotararea nr.61 privind acordare ajutor de urgenta
Hotararea nr.62 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii
Hotararea nr.63 privind acordarea ajutorelor de urgenta
Hotararea nr.64 privind acordarea unui premiu de excelenta
Hotararea nr.65 privind acordarea mandatului special AGA ARSACIS
Hotararea nr.66 privind acordarea Planului de scolarizare 2019-2020
Hotararea nr.67 privind modificarea inventarului bunuri imobile
Hotararea nr.68 privind finanțarea activitaților prilejuite de sarbatorile de iarna 2018
Hotararea nr.69 privind rectificarea bugetului local
Hotararea nr.70 privind aprobarea PUZ
Hotararea nr. 71 privind concesionarea suprafetei de 4000mp
Hotararea nr. 72 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2019
Hotararea nr. 73 privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice si non-casnice
Hotararea nr. 74 privind prelungirea valabilitații PUG
Hotararea nr. 75 privind modificarea taxei de salubrizare pentru persoanele casnice

Vizualizari: 1188
Data creare: 31-01-2018 09:44:40

Hotarari Consiliul Local Holboca 2017

Hotarari Consiliul Local Holboca 2017

Documente pdf
Hotararea nr. 1 din 9 ianuarie 2017 privind utilizare excedent bugetar
Hotararea nr. 2 din 9 ianuarie 2017 privind achizitionare plasa protectie
Hotararea nr. 3 din 9 ianuarie 2017 privind acordare ajutor de urgenta
Hotararea nr. 4 din 20 ianuarie 2017 privind indicatorii tehnico-economici
Hotararea nr. 5 din 20 ianuarie 2017 privind documentatie tehnica
Hotararea nr. 6 din 20 ianuarie 2017 privind documentatie tehnica
Hotararea nr. 7 din 20 ianuarie 2017 privind documentatie tehnica
Hotararea nr. 8 din 20 ianuarie 2017 privind documentatie tehnica
Hotararea nr. 9 din 20 ianuarie 2017 privind documentatie tehnica
Hotararea nr. 10 din 20 ianuarie 2017 privind documentatie tehnica
Hotararea nr. 11 din 20 ianuarie 2017 privind documentatie tehnica
Hotararea nr. 12 din 20 ianuarie 2017 privind constituirea comisiei locale de ordine publica
Hotararea nr. 13 din 20 ianuarie 2017 privind tarife inchiriere sala sport
Hotararea nr. 14 din 20 ianuarie 2017 privind utilizare temporara spatii publice
Hotararea nr. 15 din 20 ianuarie 2017 privind sponsorizare competie sportiva
Hotararea nr. 16 din 23 februarie 2017 privind reorganizarea S.V.S.U. Holboca
Hotararea nr. 17 din 23 februarie 2017 privind inventarul domeniului public
Hotararea nr. 18 din 23 februarie 2017 privind concesionare 1500 mp
Hotararea nr. 19 din 23 februarie 2017 privind extindere retea electrica
Hotararea nr. 20 din 23 februarie 2017 privind sistem sonorizare sala sport
Hotararea nr. 21 din 23 februarie 2017 privind alocare fonduri parohii
Hotararea nr. 23 din 23 februarie 2017 privind extindere retea Apavital
Hotararea nr. 24 din 23 februarie 2017 privind parteneriat public
Hotararea nr. 22 din 23 februarie 2017 privind acordare ajutor urgenta
Hotararea nr. 25 din 23 martie 2017 privind incetare mandat consilier
Hotararea nr. 26 din 23 martie 2017 privind validare mandat consilier
Hotararea nr. 27 din 23 martie 2017 privind bugetul pe anul 2017
Hotararea nr.28 din 23.03.2017 privind inventarierea bunurilor imobile ce apartin domeniului public
Hotararea nr. 29 din 23 martie 2017 privind reabilitare Camin Cultural
Hotararea nr. 30 din 27 aprilie 2017 privind acordare drept uz si servitute
Hotararea nr. 32 din 27 aprilie 2017 privind revocare H.C.L.
Hotararea nr. 33 din 27 aprilie 2017 privind aprobare aditional contract delegare
Hotararea nr. 34 din 27 aprilie 2017 privind intocmirea rapoartelor de evaluare
Hotararea nr. 35 din 27 aprilie 2017 privind aprobare tarife Salubris S.A.
Hotararea nr. 36 din 25 mai 2017 privind aprobare depunere proiect COMPART
Hotararea nr. 37 din 25 mai 2017 privind aprobare buget proiect Compart
Hotararea nr. 38 din 25 mai 2017 privind infiintare Serviciu de gospodarire comunala
Hotararea nr. 39 din 25 mai 2017 privind acordare ajutoare de urgenta
Hotararea nr. 40 din 25 mai 2017 privind infiintare centru incasare impozite in Dancu
Hotararea nr. 41 din 25 mai 2017 privind acordare teren construire locuinta
Hotararea nr. 42 din 25 mai 2017 privind aprobare tarife practicate de ARSACIS
Hotararea nr. 43 din 29 iunie 2017 privind concesionare teren in Dancu
Hotararea nr. 44 din 29 iunie 2017 privind actualizare Program de transport public judetean
Hotararea nr. 45 din 29 iunie 2017 privind transformare posturi contractuale in functii publice
Hotararea nr. 46 din 29 iunie 2017 privind concesionare terenuri prin atribuire directa
Hotararea nr. 47 din 29 iunie 2017 privind aprobare destinatie cladire administrativ-sociala
Hotararea nr. 48 din 27 iulie 2017 privind aprobare Acord de cooperare
Hotararea nr. 49 din 27 iulie 2017 privind stabilire salarii de baza
Hotararea nr. 50 din 27 iulie 2017 privind aprobare desfiintare garaje
Hotararea nr. 51 din 27 iulie 2017 privind completarea inventarului domeniului public
Hotararea nr. 52 din 27 iulie 2017 privind rectificare buget local
Hotararea nr. 53 din 27 iulie 2017 privind concesionare 1000 mp
Hotararea nr. 54 din 27 iulie 2017 privind stabilire indemnizatie consilieri locali
Hotararea nr. 55 din 27 iulie 2017 privind achizitionare servicii de consultanta
Hotararea nr. 56 din 27 iulie 2017 privind aprobare consum carburanti
Hotararea nr. 57 din 31 august 2017 privind aprobare ajutor de urgenta
Hotararea nr. 58 din 31 august 2017 privind contributia anuala pt. GAL
Hotararea nr. 59 din 31 august 2017 privind aprobare valoare de investitie
Hotararea nr. 60 din 31 august 2017 privind aprobare valoare de investitie
Hotararea nr. 61 din 31 august 2017 privind acordare mandat special
Hotararea nr. 62 din 31 august 2017 privind desemnare reprezentant
Hotararea nr. 64 din 31 august 2017 privind reziliere contract concesiune
Hotararea nr.65 privind suplimentarea bugetului pentru sarbatoarea comunei
Hotararea nr.66 privind acordarea premiilor la implinirea a 50 de ani de casatorie
Hotararea nr. 67 din 24 septembrie 2017 privind titluri Cetateni de Onoare
Hotararea nr. 68 din 24 septembrie 2017 privind schimbare locatie dispensar veterinar
Hotararea nr. 69 din 24 septembrie 2017 privind trecere imobil din domeniul privat in domeniul public
Hotararea nr. 70 din 24 septembrie 2017 privind aprobare valoare investitie
Hotararea nr. 71 din 24 septembrie 2017 privind rectificare buget local
Hotararea nr. 72 din 24 septembrie 2017 privind aprobare act aditional contract concesiune
Hotararea nr. 63 din 31 august 2017 privind modificare anexa nr.1
Hotararea nr. 73 din 24 octombrie 2017 privind aprobare act aditional
Hotararea nr. 74 din 24 octombrie 2017 privind mandat special ARSACIS
Hotararea nr. 75 din 24 octombrie 2017 privind modificare contract delegare
Hotararea nr. 76 din 24 octombrie 2017 privind aprobare indicatori investitie
Hotararea nr. 77 din 24 octombrie 2017 privind aprobare cheltuieli investitie
Hotararea nr. 78 din 24 octombrie 2017 privind aprobare indicatori investitie
Hotararea nr. 79 din 24 octombrie 2017 privind aprobare cheltuieli investitie
Hotararea nr. 80 din 24 octombrie 2017 privind scutire penalitati
Hotararea nr.81 din 29.11.2017 privind infiintare post administrator public
Hotararea nr.82 din 29.11.2017 privind aprobare organigrama si stat de functii
Hotararea nr.83 din 29.11.2017 privind impozite di taxe locale 2018
Anexa la hotararea nr.83 privind impozitele si taxele pentru anul 2018
Hotararea nr.84 din 29.11.2017 privind modificare coeficienti salarizare
Hotararea nr.85 din 29.11.2017 privind rectificarea bugetului local
Hotararea nr.86 din 29.11.2017 privind stabilire taxa piata
Hotararea nr.87 din 29.11.2017 privind acordarea ajutoarelor de urgenta
Hotararea nr.88 din 29.11.2017 privind atribuire folosinta gratuita teren
Hotararea nr.89 din 29.11.2017 privind finantare activitati sarbatori de iarna
Hotararea nr.90 din 29.11.2017 privind atribuire teren constructie de locuinte
Hotararea nr.91 din 29.11.2017 privind PUZ
Hotararea nr.92 din 29.11.2017 privind aprobare retea scolara 2018-2019
Hotararea nr.93 din 29.11.2017 privind desemnare reprezentant AGA SC APA VITAL SA
Hotararea nr.94 din 29.11.2017 privind proiect achizitionare utilaje prin GAL
Hotararea nr.95 din 29.11.2017 privind proiect de construirea alei pietonale prin GAL
Hotararea nr.96 din 29.11.2017 privind inchriere sala sport
Hotararea nr.97 din 14.12.2017 privind Contractul colectiv de munca al personalului contractual din cadrul primariei
Hotararea nr.98 din 14.12.2017 privind extinderea retelei de gaze naturale
Hotararea nr.99 din 14.12.2017 privind functia de administrator public
Hotararea nr.100 din 14.12.2017 privind functia de sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta
Hotararea nr.101 din 14.12.2017 privind functionarea Serviciului public de gospodarie la nivelul comunei Holboca
Hotararea nr.102 din 14.12.2017 privind alocarea sumei de 5000lei Parohiei II Holboca Sf. Dosoftei

Vizualizari: 1362
Data creare: 19-03-2017 22:52:59

Hotarari Consiliul Local Holboca

Hotarari Consiliul Local Holboca

Documente pdf
Hotararea nr. 30 din 17 iulie 2016 privind validare mandat consilier local Brânzei Constantin
Hotararea nr. 31 din 17 iulie 2016 privind validare mandat consilier local Rusu Valentin
Hotararea nr. 32 din 25 august 2016 privind reclasificare drum judetean DJ 249A
Hotararea nr. 33 din 25 august 2016 privind subventionare transport in comun pentru elevii din satul Valea Lunga
Hotararea nr. 34 din 25 august 2016 privind aprobare plan de ocupare al functiilor publice pentru anul 2017
Hotararea nr. 35 din 25 august 2016 privind aprobare organigrama aparat de specialite al primarului
Hotararea nr. 36 din 25 august 2016 privind interzicere inchiriere teren in sat Dancu pentru constructii anexe si garaje
Hotararea nr. 37 din 25 august 2016 privind concesionare prin atribuire directa a suprafetei de 125 m.p.
Hotararea nr. 38 din 25 august 2016 privind alocare sumei pentru cotizatie anuala GAL
Hotararea nr. 39 din 25 august 2016 privind desemnare reprezentanti CL Holboca in comisiile pentru achizitii publice si concesiuni
Hotararea nr. 40 din 25 august 2016 privind aprobare infiintare grupa de gradinita cu program prelungit la Scoala Profesionala Holboca.
Hotararea nr. 41 din 25 august 2016 privind aprobarea infiintarii Serviciului de gospodarire comunala
Hotararea nr. 42 din 25 august 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul « Reabilitare Scoala Primara Orzeni »
Hotararea nr. 43 din 29 septembrie 2016 privind actualizarea Programului de transport public judetean
Hotararea nr. 44 din 29 septembrie 2016 privind includerea proiectului ,,Modernizare prin astfaltare drumuri in sat Valea Lunga,comuna Holboca,judetul Iași,, in Programul National de Dezvoltare Locala- MDRAP - OG 28/2013
Hotararea nr. 45 din 29 septembrie 2016 privind completarea inventarului bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al comunei Holboca
Hotararea nr. 46 din 29 septembrie 2016 privind intocmirea documentatiilor cadastrale pentru suprafetele de teren in inventarele domeniului public si privat al comunei Holboca care fac obiectul inchirierii sau concesionarii
Hotararea nr. 47 din 29 septembrie 2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru suprafata de 7029 m.p.
Hotararea nr. 48 din 29 septembrie 2016 privind aprobarea organizarii si sarbatorirea ”Zilei comunei Holboca”
Hotararea nr. 49 din 29 septembrie 2016 privind alocarea sumelor necesare pentru constructia statiei de presiune gaze naturale si întocmirea proiectului de extindere a rețelei de gaze naturale în comuna Holboca
Hotararea nr. 50 din 29 septembrie 2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de 10000 lei d-nei Broscoi Elena
Hotararea nr. 51 din 29 septembrie 2016 privind alocarea sumelor necesare pentru achizitionarea de mobilier stradal in vederea modernizarii statiilor destinate transportului public de persoane si achizitionarea de cosuri de gunoi
Hotararea nr. 52 din 29 septembrie 2016 privind aprobarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Holboca
Hotararea nr. 53 din 29 septembrie 2016 privind gospodărirea și menținerea curățeniei, precum și fiabilitatea circulației pe drumurile publice situate pe raza comunei Holboca
Hotararea nr. 54 din 29 septembrie 2016 privind modificarea bugetul local al comunei Holboca pentru trimestrul III/ 2016
Hotararea nr. 55 din 27 octombrie 2016 privind planul de ocupare al functiilor publice al aparatului de specialitate al primarului comunei Holboca
Hotararea nr. 56 din 27 octombrie 2016 privind achizitionarea a 31 camere de supraveghere
Hotararea nr. 57 din 27 octombrie 2016 privind proiectul elaborat de SC APAVITAL S.A.
Hotararea nr. 58 din 27 octombrie 2016 privind proiectul elaborat de SC APAVITAL S.A.
Hotararea nr. 59 din 24 noiembrie 2016 privind finantarea proiectului Reabilitatrea si dotarea Caminului cultural din Holboca.
Hotararea nr. 61 din 24 noiembrie 2016 privind obiectivul de investitii Modernizare strazi in satele Holboca si Dancu
Hotararea nr. 62 din 24 noiembrie 2016 privind obiectivul de investitii Modernizare strazi in satele Holboca si Dancu
Hotararea nr. 63 din 24 noiembrie 2016 privind concesionare teren in Rusenii Vechi
Hotararea nr. 64 din 24 noiembrie 2016 privind colectarea selectiva a deseurilor
Hotararea nr. 65 din 24 noiembrie 2016 privind acordare ajutor de urgenta
Hotararea nr. 66 din 06 decembrie 2016 privind rectificare buget local
Hotararea nr. 67 din 06 decembrie 2016 privind contributia Scolii Profesionale Holboca
Hotararea nr. 68 din 06 decembrie 2016 privind modificarea Comisiei Comunitare Consultative
Hotararea nr. 69 din 06 decembrie 2016 privind impozitele si taxele pentru anul 2017
Hotararea nr. 70 din 06 decembrie 2016 privind casare autovehicul
Hotararea nr. 71 din 06 decembrie 2016 privind aprobare retea unitati de invatamant
Hotararea nr. 72 din 06 decembrie 2016 privind finantare sarbatori de iarna
Hotararea nr. 73 din 06 decembrie 2016 privind acordare ajutor de urgenta
Hotararea nr. 60 din 24 noiembrie 2016 privind accesarea de fonduri prin Compania Nationala de Investitii

Vizualizari: 1874
Data creare: 24-08-2016 14:48:35

Cuvânt de bun venit al primarului Comunei Holboca

NECULAI PAMFIL 
Primarul Comunei HolbocaBun venit pe site-ul Primăriei Comunei Holboca. Vă invit să facem echipă și să dezvoltăm împreună o comunitate în care să locuim cu și mai mult drag.

Cu drag de comuna noastră,

NECULAI PAMFIL (Luș)
Primarul Comunei Holboca