Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Anunt concurs

Anunt concurs

Bibliografie

BibliografieUltimele documente incărcate


Documente pdf
Atribuții viceprimar
Salarii aparat de specialitate al primarului la data de 30.09.2020
Proces verbal ședință CL Holboca 17 decembrie 2020
Hotărârea nr. 75 - privind acordare spor condiții de muncă
Hotârârea nr. 74 - rectificare buget local
Hotărârea nr.73 - cerere finanțare proiect ,,Materiale sanitare și dispozitive medicale Scoala Dancu”
Hotărârea nr. 72 - aprobare cerere finanțare proiect ,,Materiale sanitare și dispozitive medicale Școala Holboca”
Hotărârea nr. 71 - aprobare indicatori actualizați proiect Școala Dancu
Hotărârea nr. 70 - acordare ajutor social de urgență
Hotărârea nr. 69 - organigrama și stat funcții aparat de specialitate primar
Hotărârea nr. 68 - stabilire impozite și taxe locale 2021
Hotărârea nr. 67 - alegere viceprimar
Hotărârea nr. 66 - desemnare reprezentant în GAL
Proiect HCL mandat special AA 41
Adresa ARSACIS AA41 - 1367
Adresa ARSACIS 1328 către UATuri
Adresa APAVITAL 56776 din 10.11.2020
Adresa APAPVITAL 19402 din 02.05.2018
NOTA DE FUNDAMENTARE
CONTRACTUL DE DELEGARE
PROIECT ACT ADITIONAL NR 41
Proces verbal sedinta CL Holboca 26 noiembrie 2020
hotararea nr. 65 privind finantarea activitatilor prilejuite de sarbatorile de iarna
Hotararea nr. 64 - propuneri privind reteaua unitatilor scolare 2021-2022
Hotararea nr. 63 -privind accesarea de fonduri europene
Hotararea nr. 62 - rectificare buget local
Hotararea nr.61 - predare tronson DJ 249 A in vederea modernizarii
Hotararea nr. 60 - desemnare reprezentanti CL Holboca in comisiile de achizitii publice, concesiuni si inventariere
Hotararea nr. 59 - desemnare reprezentant legal in relatia cu AFIR
Regulament PUG

PROIECT ACT ADIŢIONAL NR. 41 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE

PROIECT
ACT ADIŢIONAL NR. 41
LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE
CU APĂ ŞI DE CANALIZARE nr. 48/2009

Documente pdf
PROIECT ACT ADITIONAL NR 41
CONTRACTUL DE DELEGARE
NOTA DE FUNDAMENTARE
Adresa APAPVITAL 19402 din 02.05.2018
Adresa ARSACIS 1328 către UATuri
Adresa ARSACIS AA41 - 1367
Proiect HCL mandat special AA 41

Vizualizari: 16
Data creare: 17-12-2020 12:39:24

Tichete sociale pentru mese calde

Au fost distribuite cardurile pentru mese calde către vârstnicii cu venituri reduse din comuna noastră.

Aceste tichete sociale sub formă de carduri sunt menite să asigure, prin intermediul firmelor de catering înscrise în program, o masă caldă pe săptămână pentru persoanele care au împlinit 75 de ani și au pensia minimă (sub 800 de lei). Banii alocați (180 de lei/ lună) nu pot fi retrași de pe card, putând fi cheltuiți doar pentru achitarea meselor calde.

În Comuna Holboca, aproximativ 150 de persoane beneficiază de aceste carduri. Persoanele care se încadrează în program (sau aparținătorii acestora) dar nu au fost găsite acasă/ nu au primit cardul sunt rugate să contacteze Primăria: 0232 298 270, contact@comunaholboca.ro. Mulț Citeste mai mult...

Vizualizari: 36
Data creare: 20-11-2020 11:21:51

Hotărâri CLSU

Hotărâri CLSU

Documente pdf
Hotărâre CLSU Nr. 2, din 16.11.2020

Vizualizari: 30
Data creare: 17-11-2020 11:49:03

PROGRAM cu PUBLICUL - Biroul pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Primire și eliberare acte*: 
Luni - Joi: 08:00 - 16:30.
Eliberarea actelor se face în termen de 30 de zile.

Control în teren și comisii de recepție la finalizarea lucrărilor:
Vineri: 08:00 - 14:00.

Vă așteptăm cu drag, conform programului, pentru a vă sprijini în demersurile necesare pentru construcții și amenajări realizate responsabil, conform legii.

CONTACT
Primăria Comunei Holboca
contact@comunaholboca.ro | 0232 298 270

Vizualizari: 31
Data creare: 16-11-2020 14:18:19

Declaratii de avere si interese 2020

Declaratii de avere si interese 2020

Documente pdf
Functionari publici
Alesi Locali

Vizualizari: 106
Data creare: 12-08-2020 09:59:55

Declaratii de avere si interese 2019

Declaratii de avere si interese 2019

Documente pdf
Alesi Locali
Functionari publici

Vizualizari: 104
Data creare: 12-08-2020 09:46:25

Declaratii de avere si interese 2018

Declaratii de avere si interese 2018

Documente pdf
Alesi locali
Functionari publici

Vizualizari: 90
Data creare: 12-08-2020 09:21:46

Declaratii de interese

Declaratii de interese

Vizualizari: 154
Data creare: 03-07-2020 09:11:51

Declaratii de avere

Declaratii de avere

Vizualizari: 144
Data creare: 03-07-2020 09:10:56

2020

2020

Documente pdf
Construire hale industriale
Schimbare destinatie din hala in centru rezidential pentru varstnici

Vizualizari: 209
Data creare: 14-05-2020 15:28:47

Hotarari Consiliul Local Holboca

Hotarari Consiliul Local Holboca 

Documente pdf
Hotararea nr.1 din 30.01.2020 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant din Holboca
Hotararea nr.2 din 30.01.2020 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2019
Hotararea nr.3 din 30.01.2020 privind Planul de lucrari de interes local pentru anul 2020
Hotararea nr.4 din 30.01.2020 privind acordare ajutoare de urgenta
Hotararea nr.5 din 30.01.2020 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice
Hotararea nr.6 din 30.01.2020 privind modificarea inventarului bunurilor domeniului public
Hotararea nr.7 din 30.01.2020 privind Planul de ordine si siguranta publica pentru anul 2020
Hotararea nr.8 din 30.01.2020 privind concesionarea a 4 mp catre Telekom Romania Communications
hotararea nr.9 - adoptare buget local pentru anul 2020
Hotararea nr. 10 - inchiriere pasune comunala
hotararea nr. 11 - atribuire teren in folosinta gratuita catre DELGAZ GRID
hotararea nr. 12 - aprobare indicatori Scoala Orzeni
hotararea nr. 13 -privind aprobarea indicatorilor economici actualizaţi ai investitiei „Construire gradinita cu program prelungit in sat Holboca, comuna Holboca, judetul Iasi”
hotararea nr. 14 - privind completarea inventarului bunuriilor ce aparțin domeniului public al comunei Holboca
hotararea nr. 15 - aprobarea devizului general pentru obiectivul de investitie „Construire parc pentru minorităţi preponderente în comuna Holboca, judeţul Iaşi ”
hotararea nr. 16 - aditional nr. 35 ARSACIS
hotararea nr. 17 privind aprobare aderare mun. Roman la ARSACIS
Hotararea nr. 18 - procedura desfasurare sedinte CL Holboca (situatii de urgenta)
hotararea nr.19-utilizare sume cheltueili din domeniul ordinii publice și siguranței naționale
hotararea nr.20-dare in adminitrare teren catre SC APAVITAL SA
Hotararea nr.21- retragere drept folosinta teren
Hotararea nr. 22 Acordarea mandatului special reprezentantuluiUAT Holboca în AGA ADIS Iași
Hotararea nr. 23 actualizarea modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 482009, prin Actul Adițional nr.36
Hotararea nr. 24 - aprobare art.3 din HCL 10 - 2020
Hotararea nr. 25 aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Iasi și UAT Comuna Holboca în vederea implementarii proiectului„Reabilitarea infrastructurii de tramvai Iasi-Dancu” – Cod SMIS 127025
Hotararea nr.26 - stabilire consum cumbustibil buldozer
Hotararea nr. 27 - revocare HCL nr.6 (2020)
Hotararea nr. 28 - revocare HCL 90(2019)
Hotararea nr.29 - aviz de principiu PUZ sat Dancu
Hotararea nr. 30 - cofinantare proiect infrastructura de apa si apa uzata
Hotararea nr. 31- aprobare SF proiect infrastructura de apa si apa uzata
Hotărârea nr. 32 privind aprobarea Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului
Hotărârea nr. 33 - privind revocarea HCL nr. 14 din 27.02.2020
Hotărârea nr 34 - privind însușirea constatărilor și măsurilor dispuse de Camera de Conturi Iași
Hotărârea nr. 35 - privind rectificarea bugetului local
Hotărârea nr. 36 - privind stabilirea cuantumului garanției în cazul concesionării bunurilor proprietate publică
Hotărârea nr. 37 - privind predare amplasament pentru construire complex sportiv
Hotărârea nr. 38 - privind aprobare act adițional nr. 37 ARSACIS
Hotărârea nr. 39 - privind aprobare plan tarifar APAVITAL SA pentru perioada 2020-2024
Hotărârea nr. 40 - privind rectificare buget
Hotărârea nr. 41 - privind act aditional nr. 39 ARSACIS
Hotărârea nr.42 - privind aprobare PUD
Hotărârea nr.43 - privind stabilire chirie
Hotărârea nr. 44 - privind însușire act control de la Curtea de Conturi
Hotărârea nr. 45 - privind casare mijloc de transport
Hotărârea nr.46 - privind rectificarea bugetului comunei Holboca
Hotărârea nr.47 - privind Programul pentru scoli al Romaniei
Hotărârea nr.48 - aprobare asociere la infiintarea Asociației Metropolitane de Transport Public Iasi
Hotărârea nr.49 privind predare amplasament in vederea construirii unui bazin aferent retelei de alimentare cu apa
Hotărârea nr.50 - acordare ajutor social de urgență
Hotararea nr.51 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliul local
Hotărârea nr.52 privind consitituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Holboca
Hotărârea nr. 53 privind alegere președinte de ședință
Hotărârea nr. 54 privind vacantare mandat consilier local
Hotărârea nr. 55 privind achizitionarea de tablete școlare
Hotărârea nr. 56 privind rectificarea bugetului local
Hotărârea nr.57 privind modificarea HCL nr.49 2018
Hotărârea nr. 58 privind desemnare reprezentant comuna Holboca in ADIS
Hotararea nr. 59 - desemnare reprezentant legal in relatia cu AFIR
Hotararea nr. 60 - desemnare reprezentanti CL Holboca in comisiile de achizitii publice, concesiuni si inventariere
Hotararea nr.61 - predare tronson DJ 249 A in vederea modernizarii
Hotararea nr. 62 - rectificare buget local
Hotararea nr. 63 -privind accesarea de fonduri europene
Hotararea nr. 64 - propuneri privind reteaua unitatilor scolare 2021-2022
hotararea nr. 65 privind finantarea activitatilor prilejuite de sarbatorile de iarna
Hotărârea nr. 66 - desemnare reprezentant în GAL
Hotărârea nr. 67 - alegere viceprimar
Hotărârea nr. 68 - stabilire impozite și taxe locale 2021
Hotărârea nr. 69 - organigrama și stat funcții aparat de specialitate primar
Hotărârea nr. 70 - acordare ajutor social de urgență
Hotărârea nr. 71 - aprobare indicatori actualizați proiect Școala Dancu
Hotărârea nr. 72 - aprobare cerere finanțare proiect ,,Materiale sanitare și dispozitive medicale Școala Holboca”
Hotărârea nr.73 - cerere finanțare proiect ,,Materiale sanitare și dispozitive medicale Scoala Dancu”
Hotârârea nr. 74 - rectificare buget local
Hotărârea nr. 75 - privind acordare spor condiții de muncă

Vizualizari: 286
Data creare: 13-02-2020 14:22:02

Alegeri Prezidențiale 2019

Alegeri Prezidențiale 2019

Documente pdf
Publicație privind delimitarea, numerotarea și sediile secțiilor de votare

Vizualizari: 216
Data creare: 11-10-2019 11:50:46

Alegeri Europarlamentare 2019

Alegeri Europarlamentare 2019

Documente pdf
Dispozitie privind stabilirea locurilor de afisaj electoral

Vizualizari: 317
Data creare: 03-05-2019 12:07:23

Hotarari Consiliul Local Holboca 2019

Hotarari Consiliul Local Holboca 2019


Documente pdf
Hotararea nr.1 din 23.01.2019 privind Raportul primarului 2017 , 2018
Hotararea nr.2 din 23.01.2019 privind inchirierea unor suprafete de pasuni
Hotararea nr.3 din 23.01.2019 privind Reabilitare si dotare Camin Cultural Holboca
Hotararea nr.4 din 23.01.2019 privind Extindere retea canalizare in comuna Holboca
Hotararea nr.5 din 23.01.2019 privind Infiintare cresa de stat in sat Dancu
Hotararea nr.6 din 23.01.2019 privind actualizare investitiei "Construire gradinita cu program prelungit in sat Holboca"
Hotararea nr.7 din 23.01.2019 privind sponsorizare " Cupa Unirii"
Hotararea nr.8 din 23.01.2019 privind ARSACIS
Hotararea nr.9 din 23.01.2019 privind AGA ARSACIS
Hotararea nr.10 din 23.01.2019 privind indreptarea erorii din HCL NR.17/2017
Hotararea nr.11 din 21.02.2019 privind reteaua unităților de învatamant 2019-2020
Hotararea nr.12 din 21.02.2019 privind modificarea și completarea anexei 1-bunuri imobile, la HCL nr.20/1999
Hotararea nr.13 din 21.02.2019 privind inchirierea constructiei metalice de 20mp
Hotararea nr.14 din 21.02.2019 privind retragerea terenului atribuit la Legea 15/2003 - Radu Gheorghe
Hotararea nr.15 din 21.02.2019 privind Planul de ordine si siguranta al comunei Holboca - 2019
Hotararea nr.16 din 21.02.2019 privind preluarea in administrare a tronsonului DJ 249A
Hotararea nr.17 din 21.02.2019 privind acordarea ajutorului de urgenta numitei Gavril Elena
Hotărârea nr. 18 din 28.03.2019 privind gospodărirea și menținerea curățeniei
Hotararea nr.19 din 28.03.2019 privind Planul de lucrari de interes general
Hotararea nr.20 din 28.03.2019 privind mentinere contract cu SC SALUBRIS SA
Hotararea nr.21 din 28.03.2019 privind alocare cote combustibil
Hotararea nr.22 din 28.03.2019 privind actualizarea Programului de transport public judetean
Hotararea nr.23 din 28.03.2019 privind achizitionare mobilier la Gradinita din sat Dancu
Hotararea nr.24 din 18.04.2019 privind adoptare buget anul 2019
Hotararea nr.25 din 18.04.2019 privind aprobare utilizare excedent bugetar din 2018
Hotararea nr.26 din 18.04.2019 privind organizarea si derularea procedurilor de atribuire
Hotararea nr.27 din 18.04.2019 privind achizitionare autoturism pentru Politia Locala
Hotararea nr.28 din 18.04.2019 privind stabilirea chiriilor la spatii cu destinatia de locuinte.
Hotararea nr.29 din 30.05.2019 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice
Hotararea nr.30 din 30.05.2019 privind avizarea modificarii Regulamentului Apavital
Hotararea nr.31 din 30.05.2019 privind modificarea contractului de delegare
Hotararea nr.32 din 30.05.2019 privind neasumarea responsabilitatii organizarii procedurilor de atribuire
Hotararea nr.33 din 30.05.2019 privind predarea in administrarea CJ Iași a 30000 mp
Hotararea nr.34 din 30.05.2019 privind Acordul de parteneriat intre CJ Iași si CL Holboca
Hotararea nr.35 din 30.05.2019 privind completarea inventarului domeniului public
Hotararea nr.36 din 30.05.2019 privind stabilirea valorii de inventar pe obiectiv de investitie
Hotararea nr.37 din 30.05.2019 privind aprobarea majorarii liniei bugetare pe proiect de investitie
Hotararea nr.38 din 30.05.2019 privind aprobarea majorarii liniei bugetare pe proiect de investitie
Hotararea nr.39 din 30.05.2019 privind aprobarea indicatorilor cost-beneficiu
Hotararea nr.40 din 30.05.2019 privind inventarierea terenurilor atribuite potrivit Legii 15/2003
Hotararea nr.41 din 30.05.2019 privind predarea terenului de 500 mp din sat Orzeni pentru obiectiv de investitii
Hotararea nr.42 din 27.06.2019 privind Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale
Hotararea nr.43 din 27.06.2019 privind atribuire teren in vederea construirii de locuinte
Hotararea nr.44 din 27.06.2019 privind avizul de principiu privind Planul Urbanistic Zonal
Hotararea nr.45 din 27.06.2019 privind voucherele de vacanta pentru asistentii personali
Hotararea nr.46 din 27.06.2019 privind solicitarea de finantare prin Fondul de Dezvoltare si Investitii
Hotararea nr.47 din 27.06.2019 privind schimbare destinatie imobil - Gradinita Dancu - 4 apartamente
Hotararea nr.48 din 27.06.2019 privind solicitare scrisoare de garantie bancara
Hotararea nr.49 din 27.06.2019 privind aprobare valoare de investitie Reabilitare Camin Cultural
Hotararea nr. 50 din 25.07.2019 privind rectificarea bugetului local
Hotararea nr. 51 din 25.07.2019 privind atestarea administratorilor de condominii
Hotararea nr. 52 din 25.07.2019 privind infiintarea unui padoc pentru cainii comunitari
Hotararea nr. 53 din 25.07.2019 privind indemnizatia maxima lunara pentru consilierii locali
Hotararea nr. 54 din 29.08.2019 privind alocare 12 mp pentru proiect S.C. Apavital S.A.
Hotararea nr. 55 din 29.08.2019 privind incheierea contractului cu SC Salubris SA
Hotararea nr. 56 din 29.08.2019 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT HOLBOCA in AGA ADIS
Hotararea nr. 57 din 29.08.2019 privind aprobare numar posturi aferente serviciilor de asistenta sociala
Hotararea nr. 58 din 29.08.2019 privind acordare ajutor de urgenta
Hotararea nr. 59 din 29.08.2019 privind aprobare indicatori economici
Hotararea nr. 60 din 29.08.2019 privind acordare mandat special reprezentantului comunei Holboca in ARSACIS
Hotararea nr. 61 din 29.08.2019 privind aprobare actualizare act constitutiv ARSACIS
Hotararea nr. 62 din 29.08.2019 privind aprobare documentatie de urbanism
Hotararea nr. 63 din 29.08.2019 privind completare anexa nr.1 - bunuri imobile ale domeniului privat
Hotararea nr. 64 din 29.08.2019 privind suplimentarea sumei alocate pentru Sarbatoarea comunei Holboca
Hotararea nr. 65 din 26.09.2019 privind stabilirea chiriilor pentru spatiile cu destinatia de locuinte
Hotararea nr. 66 din 26.09.2019 privind organizarea echipei mobile de interventie de urgenta
Hotararea nr. 67 din 26.09.2019 privind stabilirea functiei publice de secretar general al U.A.T.
Hotararea nr. 68 din 26.09.2019 privind aprobare indicatori economici
Hotararea nr. 69 din 26.09.2019 privind scoaterea la licitatie a suprafetei de 623 mp
Hotararea nr. 70 din 26.09.2019 privind concesionarea suprafetei de 174 mp
Hotararea nr. 71 din 26.09.2019 privind concesionarea suprafetei de 1000 mp
Hotararea nr. 72 din 26.09.2019 privind concesionarea suprafetei de 110 mp
Hotararea nr. 73 din 26.09.2019 privind atribuire teren invederea construirii de locuinte
Hotararea nr. 74 din 26.09.2019 privind rectificarea bugetului local
Hotararea nr. 75 din 31.10.2019 privind instituirea unor facilitati fiscale
Hotararea nr. 76 din 31.10.2019 privind prelungire scrisoare de garantie
Hotararea nr. 77 din 31.10.2019 privind rectificare buget local
Hotararea nr. 78 din 28.11.2019 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2020
Hotararea nr. 79 din 28.11.2019 privind inregistrarea comunei in sistemul de plata online
Hotararea nr. 80 din 28.11.2019 privind modificarea HCL 18/2017
Hotararea nr. 81 din 28.11.2019 privind reorganizarea S.V.S.U. Holboca
Hotararea nr. 82 din 28.11.2019 privind regulamentul de organizare si functionere a S.V.S.U. Holboca
Hotararea nr. 83 din 28.11.2019 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant
Hotararea nr. 84 din 28.11.2019 privind modificarea contractului de delegare aserviciului de alimentare cu apa si canalizare
Hotararea nr. 85 din 28.11.2019 privind acordare de teren pentru construire locuinte
Hotararea nr. 86 din 28.11.2019 privind rectificare buget local
Hotararea nr. 87 din 28.11.2019 privind extinderea retelei de gaze naturale
Hotărârea nr. 88 din 12.12.2019 privind aprobarea structurii aparatului de specialitate al primarului comunei Holboca, județul Iași
Hotărârea nr. 89 din 12.12.2019 privind necesitatea finanțării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada sărbătorilor de iarnă
Hotărârea nr. 90 din 12.12.2019 privind completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Holboca
Hotărârea nr. 91 din 12.12.2019 privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiție "Reabilitare și dotare cămin cultural în comuna Holboca, județul Iași" după actualizare proiect
Hotărârea nr. 92 din 12.12.2019 privind concesionarea suprafeței de 400 m.p.
Hotărârea nr. 93 din 12.12.2019 privind rectificarea bugetului comunei Holboca

Vizualizari: 435
Data creare: 08-02-2019 13:13:36

Rapoarte de activitate

Rapoarte de activitate

Documente pdf
Raport de activitate pentru anul 2017
RAPORT ACTIVITATE PE ANUL 2018
Raport de activitate pentru anul 2019

Vizualizari: 389
Data creare: 21-01-2019 14:39:20

Fișa de proiecte - Comuna Holboca, județul Iași


Vizualizari: 879
Data creare: 18-03-2018 15:14:29

Hotarari Consiliul Local Holboca 2018

Hotarari Consiliul Local Holboca 2018

Documente pdf
Hotararea nr.1 din 25.01.2018 privind Planul de ordine si siguranta publica
Hotararea nr.2 din 25.01.2018 privind revocare HCL nr. 72/24.07.2017
Hotararea nr.3 din 25.01.2018 privind stabilirea taxei de salubrizare
Hotararea nr.4 din 25.01.2018 privind alocarea sumei de 5000 lei pentru Gala de box
Hotararea nr.5 din 25.01.2018 privind completarea inventarului public
Hotararea nr.6 privind adoptarea bugetului pentru anul 2018
Hotararea nr.7 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2017
Hotararea nr.8 privind aprobarea documentatiei de atribuire privind delegarea celor doua contracte de concesiune privind activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale în jud.Iași și operarea stațiilor de transfer și a instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în jud.Iași
Hotararea nr.9 privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor in jud.Iasi
Hotararea nr.10 privind Scoaterea la licitație în vederea concesionării a unei suprafețe de teren
Hotararea nr.11 privind modificarea inventarului de bunuri imobile ce aparțin domeniului public al comunei Holboca
Hotararea nr.12 privind acordul aderării comunei Holboca la Convenția Primăriilor pentru Energie și Clima
Hotararea nr.13 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Biroului de Poliție Locală
Hotararea nr.14 privind acordarea unui ajutor de urgență
Hotararea nr.15 privind completarea HLC 9/26.01.2017
Hotararea nr.16 privind Asociatia Metropolitana de Transport Public Iasi
Hotararea nr.17 privind aprobarea tarifului si a taxei speciale de salubrizare pe anul 2018
Hotararea nr.18 privind aprobarea ROF a comp. de asistenta sociala
Hotararea nr.19 privind aprobarea contractului colectiv de munca pentru personalul contractual
Hotararea nr.20 privind aprobarea taxelor de pasunat pt anul 2018
Hotararea nr.21 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea mijloacelor fixe apartinand Sc. Prof.Holboca
Hotararea nr.22 privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii a 6mp teren
Hotararea nr.23 privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a suprafetei de 1000mp
Hotararea nr.24 privind modificarea coeficientului aferent postului contractual de sef SVSU
Hotararea nr.25 privind plata sumei reprezentand amenda
Hotararea nr.26 privind Actul aditional nr.23 la contractul nr. 49/2009
Hotararea nr.27 privind Actul aditional nr.24 la contractul nr. 49/2009
Hotararea nr.28 privind Actul aditional nr.25 la contractul nr. 49/2009
Hotararea nr.29 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Holboca
Hotararea nr.30 privind reteaua unitatilor de invatamant de stat si particular 2018-2019
Hotararea nr.31 privind asocierea comunei Holboca, jud. Iasi si localitatea Pașcani, Raionul Criuleni din Republica Moldova
Hotararea nr.32 privind transmiterea cu titlul gratuit catre SC APA VITAL SA a lucrarilor de extindere retea alimentare cu apa
Hotararea nr.33 privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a 986mp teren
Hotararea nr.34 privind acordarea unui ajutor de urgenta
Hotararea nr.35 privind alocarea sumelor necesare construirii unui parc de joaca in satul Dancu
Hotararea nr.36 privind acordare mandat special reprezentant ARSACIS
Hotararea nr.37 privind aprobare acte aditionale ARSACIS
Hotararea nr.38 privind scoaterea la licitatie a suprafetei de 716 mp
Hotararea nr.39 privind acordare aviz de principiu pentru intocmire PUZ
Hotararea nr.40 privind aprobare obiectiv de investiții
Hotararea nr.42 privind rectificare buget local
Hotararea nr.43 privind alocare sumei necesare pentru modernizare strazi
Hotararea nr.44 privind stabilirea situatiei juridice a unor bunuri imobile
Hotararea nr.45 privind atribuire loturi de 500 mp pentru construire locuinte
Hotararea nr.41 privind constituire echipa de implementare proiect
Hotararea nr.46 privind ARSACIS
Hotararea nr.47 privind modificarea și completarea contractului nr.48/2009-ARSACIS
Hotararea nr.48 privind "Ziua comunei Holboca"
Hotararea nr.49 - Institulul Regional de Oncologie Iasi
Hotararea nr.50 privind evaluarea terenurilor, diferențiat pe zone
Hotararea nr.51 privind aprobare investitie in cadrul masurii M6.3
Hotararea nr.52 privind suplimentare cheltuieli Ziua Comunei
Hotararea nr.53 privind acordare diplome si premii la 50 ani casatorie
Hotararea nr.54 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice
Hotararea nr.55 privind rectificare buget local
Hotararea nr.56 privind aprobare PUZ 1679 mp Dancu
Hotararea nr.57 privind rectificare buget
Hotararea nr.58 privind alocare 5000 lei Parohiei II Holboca
Hotararea nr.59 privind acordare diplome de excelenta si premii elevilor
Hotararea nr.60 privind completare inventar domeniu public
Hotararea nr.61 privind acordare ajutor de urgenta
Hotararea nr.62 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii
Hotararea nr.63 privind acordarea ajutorelor de urgenta
Hotararea nr.64 privind acordarea unui premiu de excelenta
Hotararea nr.65 privind acordarea mandatului special AGA ARSACIS
Hotararea nr.66 privind acordarea Planului de scolarizare 2019-2020
Hotararea nr.67 privind modificarea inventarului bunuri imobile
Hotararea nr.68 privind finanțarea activitaților prilejuite de sarbatorile de iarna 2018
Hotararea nr.69 privind rectificarea bugetului local
Hotararea nr.70 privind aprobarea PUZ
Hotararea nr. 71 privind concesionarea suprafetei de 4000mp
Hotararea nr. 72 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2019
Hotararea nr. 73 privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice si non-casnice
Hotararea nr. 74 privind prelungirea valabilitații PUG
Hotararea nr. 75 privind modificarea taxei de salubrizare pentru persoanele casnice

Vizualizari: 675
Data creare: 31-01-2018 09:44:40

Proiecte Comuna Holboca

Proiecte Comuna Holboca

Documente pdf
Proiecte

Vizualizari: 676
Data creare: 22-09-2017 14:50:00

MODEL CERERE

MODEL CERERE

Documente pdf
CERERE LOC PARCARE

Vizualizari: 712
Data creare: 07-09-2017 12:14:12

Declaratii de avere si interese 2017

Declaratii de avere si interese 2017

Documente pdf
Primar
Viceprimar
Secretar
Consilieri locali

Vizualizari: 568
Data creare: 24-08-2017 10:08:01

Lista cuprinzând documentele de interes public

Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

Art. 5
(1)Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice și ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale au Citeste mai mult...

Vizualizari: 601
Data creare: 30-07-2017 21:04:43

Modalităţi de contestare a deciziei și formularele aferente

Modalităţi de contestare a deciziei și formularele aferente.

Documente pdf
Reclamație administrativă conform Anexa 5 din HG 478/ 2016
Reclamație administrativă conform Anexa 6 din HG 478/ 2016

Vizualizari: 605
Data creare: 30-07-2017 21:01:30

Formular pentru solicitare informaţii în baza Legii nr. 544/2001

În vederea solicitării unei informații de interes public recomandăm folosirea următorului formular:

Documente pdf
Formular-tip cerere de informaţii de interes public conform Anexa 4 din HG 478/ 2016

Vizualizari: 544
Data creare: 30-07-2017 20:58:54

Legături utile și telefoane instituţii

Lista telefoane utile instituţii

SECTIA DRUMURI NATIONALE
0232.219.240
0232.219.241

DIRECTIA JUDETEANA DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR SI PODURILOR
0332.411.845
0232.255.960
0232.255.961

E-ON MOLDOVA DISTRIBUTIE
0.800.800.929

E-ON GAZ DISTRIBUTIE
0.800.800.928

AEROPORTUL INTERNATIONAL
0232.271.590

CFR IASI
0232.215.600
0232.242.033
0232.410.636

RATP
0232.267.772
0332.404.713

APA VITAL
0232.969
0232.215.410
0232.215.411
0232.215.412

Vizualizari: 526
Data creare: 25-07-2017 23:12:16

Organigrama UAT Holboca

Organigrama UAT Holboca

Documente pdf
Organigramă și Stat de functii
Organigramă și Stat de functii la 18.10.2018

Vizualizari: 731
Data creare: 25-07-2017 21:48:40

Publicație căsătorie

Publicație căsătorie

Documente pdf
Barticel Petronel și Dobrică Carmen
Pleșca George - Alin și Rusu Alexandra
Todică Nicu și Ispiri Casandra
Stratu Iulian și Postudor Emilia - Ștefana
Cocieriu Andrei-Gabriel și Foia Laura-Sofia
Lefter Alexandru și Doboș Roxana - Mihaela
Adochiei Edy - Iulian și Perju Teodora - Marina - Nicoleta
Golăescu Constantin - Radu și Borș Ioana
Baran Robert și Maximiuc Raluca - Elena
Ioniță Tiberiu - Alexandru și Monu Corina - Ioana
Hîrjoabă Codruț - Ștefan și Munteanu Mirabela
Stănescu Cezar și Toma Sofica
Harton Costel - Lucian și Bîtcă Cornelia
Gârbea Mihai - Ionuț și Bîgu Alina
Crudu Ionuț - Octavian și Melnic Alexandra - Gabriela
Cordunianu Adrian - Florin și Damaschin Ema - Beatrice
Curt Daniel - Nicușor și Beșa Viorica
Gagea Mihai - Bogdan și Grădinaru Larisa
Târnovanu Gheorghe și Andrunache Mihaela - Angelica
Ionescu Emilian - Gabriel și Luca Andreea - Georgiana
Ocneanu Ionuț - Alexandru și Angheluș Liliana
Gavril Ștefan și State Andreea - Mihaela
Schrik Alexander și Ursu Andreea - Georgiana
Sandu Mihai - Cătălin și Melinte Alina - Maria
Apetrei Mihai și Costică Ionela - Lavinia
Toma Andrei - Ionuț și Zămurca Andreea
Beșleagă Tudor și Enea Diana-Florentina
Popa Cristian si Cioaba Mihaela
LUPU LAURENȚIU - CĂTĂLIN și OLARIU GABRIELA
Vîrlan Florin și Roșu Gabriela - Ramona
Leoancă Maricel și Matei Veronica - Mihaela
Vlădianu Tudor și Ciobanu Raluca - Adelina
Mărgean Culiță și Mihalache Mihaela
Chelaru Răzvan - Marcel și Coteț Felicia - Elena
Apetrei Mădălin - Mihai și Stegaru Alina - Maria
Ciobanu Gabriel - Constantin și Buruiană Dana - Gabriela
Grăjdeanu Ionuț - Ciprian și Vrajă Alexandra - Ionela
Croitoru Valentin și Văleanu Vasilica - Diana
Diaconescu Ovidiu - Catrinel și Axinte Florentina - Mirela
Dârdără Tudor - Adrian și Grăunte Adnana - Ioana
Neica Paul - Gabriel și Oarză Petronela - Georgiana
Botez Petronel și Suru Daniela
Gălușcă Alexandru și Candalea Marta
Cojocaru Toader și Morariu Ionela - Andreea
Unguru Bogdan și Balan Roxana - Mihaela
Tarcan Cosmin - Dorin și Drăgan Georgiana
Neică Dumitru - Mădălin și Maștaleru Petronela
Alexandrescu Vasilică - Marian și Bucătaru Marinela
Chicireanu Răzvan - Iulian și Afloarei Daniela - Florentina
Zavate Ștefan - Iulian și Osoianu Paula - Raluca.pdf
Savin Lucian - Florin și Mitroi Janina - Elena.pdf
Macovei Mihăiță - Dan și Drăgan Ana - Maria.pdf
Ciornei Marius - Constantin și Onica Daniela.pdf
Sofrone Daniel - Dumitru și Anghel Mădălina - Florina.pdf
Idițoiu Alin - Ștefan și Sava Iulia
Pușleanghea Iulian - Vasile și Gîrtan Mihaela
Ungureanu Ionuț și Gogu Denisa - Gabriela
Strîmbu Vasilică și Onofrei Laura - Andreea
Bunduc Bogdan - Dumitru și Tomescu Elena - Mădălina
Mihalache Victor - Ionuț și Topciu Gabriela
Asoltani Ionel - Mihăiță și Bosoc Angelica
Stoica Ionuț - Iulian și Scurtu Sorana
Grămadă Tudor și Ștefurac Smaranda
Haciu Gheorghiță și Cornici Mihaela - Gabriela
Arnăut Ștefan - Sebastian și Moroianu Cristina - Georgiana
Spanache Dan și Olariu Petronela - Viorica - Irina
Rotaru Petronel și Strungariu Anca
Lupu Dorel și Ispiri Biatrisa
Vidrașcu Paul și Timofte Ana - Maria
Dragan Florin și Cucui Adriana - Eugenia
Grădinaru George - Iulian și Cioclu Mihaela - Gabriela
Radu Florin și Soare Magdalena - Alina
Zagan Gabriel și Budeanu Alexandra - Marcela
03.01.2019 - Frij Gheorghe și Ștefăniu Emanuela - Maria
17.01.2019 - Hariton Remus - Alin și Voronciuc Zîna
25.01.2019 - Corozel Ionuț - Andrei și Bădărău Olga
30.01.2019 - Cotruță Răzvan și Sofronie Mihaela - Săftica
05.02.2019 - Gațu Silviu - Dumitru și Mihai Anamaria
11.02.2019 - Pribiagu Raj și Costandache Petronela - Georgiana
07.03.2019 - Turcitu Vasilică - Neculai și Hrițcu Diana
19.03.2019 - Băncuță Lucian și Băncuță Lucreția
04.04.2019 - Genete Vasile și Lucaci Mariana - Cristina
23.04.2019 - Sîrghe Ștefan - Eugen și Mihalachi Ana - Maria
26.04.2019 - Popa Andrei și Munteanu Andreea
02.05.2019 - Savin Bogdan - Andrei și Ciobanu Nicoleta
03.05.2019 - Crăciun Valentin și Cotea Alina - Vasilica
07.05.2019 - Buinceanu Ionuț - Cristi și Chirica Mihaela
10.05.2019 - Haidău Alex - Marian și Cozian Iuliana
23.05.2019 - Miron Ionuț - Constantin și Luca Augustina - Dumitrița
28.05.2019 - Biro Bela - Attila și Curcudel Adriana
30.05.2019 - Ciobanu Ovidiu - Constantin și Prodan Giorgiana - Alexandra
30.05.2019 - Iacoboaia Gabriel și Matei Ana - Maria - Andreea
30.05.2019 - Sîrbu Bogdan - Viorel și Voroneanu Ana - Laura
31.05.2019 - Anicăi Paul - Constantin și Andreescu Andreea - Vasilica
01.06.2019 - Cucu Radu și Lupușoru Irina
13.06.2019 - Colac Alexandru - Vasile și Chirilă Petronela
13.06.2019 - Munteanu Daniel și Constantin Raluca - Mihaela
25.06.2019 - Dorneanu Daniel - Dumitru și Cucoș Nicoleta - Mădălina
26.06.2019 - Ferariu Alberto - Marian și Păduraru Iasmina - Gicuța
26.06.2019 - Niculae Gheorghe și Hîncu Maria
01.07.2019 - Banga Vasile - Adrian și Păpăruz Mihaela
04.07.2019 - Ciopeică Vlăduț - Petronel și Amihăesei Paula
05.07.2019 - Ciobanu Claudiu - Mihai și Angheluș Simona - Loredana
08.07.2019 - Ancuța Ionuț - Said și Lare Adnana
11.07.2019 - Vălianu Costel și Moldovan Ana - Maria
11.07.2019 - Grădinaru Cristofer - Constantin și Azoiței - Cociorvă Ioana
12.07.2019 - Haciu Ilie - Daniel și Amarfei Lenuța
31.07.2019 - Rusu Marian și Axenti Liudmila
05.08.2019 - Rață Marian - Ionel și Burghelea Cristina - Diana
06.08.2019 - Coromelci Petru și Donoi Alina
08.08.2019 - Iurașcu Niculae și Chirilă Mihaela - Alina
08.08.2019 - Rață Robert - Ionuț și Nastasă Georgiana
08.08.2019 - Pascal Ciprian și Neta Ioana
08.08.2019 - Bîtea Mihai și Danu Daniela - Petronela
09.08.2019 - Țuțoreanu Constantin și Chiran Alexandra - Ionela
15.08.2019 - Abunei Marius - Iulian și Liteanu Ionela
15.08.2019 - Postudor Cristian - Constantin și Borache Carmen - Nicoleta
15.08.2019 - Afrăsinei Alexandru - Cristian și Cordunianu Loredana - Elena
15.08.2019 - Mihuleac Ionuț - Andrei și Pîrvu Oana - Simona
16.08.2019 - Pavel Costel - Daniel și Chiran Elena - Carmina
21.08.2019 - Ioniță Andrei - Mădălin și Costineanu - Ichim Mădălina
21.08.2019 - Rață George -Alexandru și Dragomir Maria - Monica
22.08.2019 - Mihalachi Lucian și Roșu Larisa - Angelina
22.08.2019 - Apetroaiei Liviu și Teleman Raluca - Mihaela
23.08.2019 - Mocanu Gheorghe și Herghelegiu Mihaela - Claudia
29.08.2019 - Bistrischi Florin - Gheorghiță și Ciobanu Oana - Mihaela
29.08.2019 - Boseanu Ștefan - Cristian și Pârțac Geanina - Florentina
30.08.2019 - Oarză Mihai și Vârlan Ana - Roxana
03.09.2019 - Băncuță Petru și Băncuță Medianca
03.09.2019 - Hadarag Ștefănel și Rață Alexandra - Georgiana
12.09.2019 - Chirilă Miluță și Gheorghieș Mioara
17.09.2019 - Niconof Claudiu - Mihai și Buhăescu Georgiana
19.09.2019 - Panfil Cosmin și Pasăre Daniela
26.09.2019 - Oarză Florin - Ioan și Todirașcu Iuliana - Vasilica
26.09.2019 - Avădăni Neculai și Tudoriu Geanina - Andreea
08.10.2019 - Coteț Marian și Amarandei Mihaela
10.10.2019 - Sârghie Cătălin și Marchidan Felicia - Vasilica
14.10.2019 - Barbălată Ionuț și Barbălată Vasilica - Geanina
17.10.2019 - Vasiliu Iulian - Andrei și Luca Dana - Andreea
17.10.2019 - State Ioan și Manoliu Veronica - Carmen
17.10.2019 - Cozianu Nicolae și Hrincescu Ioana
24.10.2019 - Iscu Alin și Toma Alina - Maria
31.10.2019 - Petrescu Mihai și Cîrjobanu Loredana - Nicoleta
31.10.2019 - Constantinescu Mihai și Luca Gabriela

Vizualizari: 988
Data creare: 25-05-2017 10:46:48

Regulamentul de organizare și funcţionare al aparatului de specialitate al primarului

Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului

Documente pdf
Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului

Vizualizari: 574
Data creare: 22-03-2017 15:37:15

Hotarari Consiliul Local Holboca 2017

Hotarari Consiliul Local Holboca 2017

Documente pdf
Hotararea nr. 1 din 9 ianuarie 2017 privind utilizare excedent bugetar
Hotararea nr. 2 din 9 ianuarie 2017 privind achizitionare plasa protectie
Hotararea nr. 3 din 9 ianuarie 2017 privind acordare ajutor de urgenta
Hotararea nr. 4 din 20 ianuarie 2017 privind indicatorii tehnico-economici
Hotararea nr. 5 din 20 ianuarie 2017 privind documentatie tehnica
Hotararea nr. 6 din 20 ianuarie 2017 privind documentatie tehnica
Hotararea nr. 7 din 20 ianuarie 2017 privind documentatie tehnica
Hotararea nr. 8 din 20 ianuarie 2017 privind documentatie tehnica
Hotararea nr. 9 din 20 ianuarie 2017 privind documentatie tehnica
Hotararea nr. 10 din 20 ianuarie 2017 privind documentatie tehnica
Hotararea nr. 11 din 20 ianuarie 2017 privind documentatie tehnica
Hotararea nr. 12 din 20 ianuarie 2017 privind constituirea comisiei locale de ordine publica
Hotararea nr. 13 din 20 ianuarie 2017 privind tarife inchiriere sala sport
Hotararea nr. 14 din 20 ianuarie 2017 privind utilizare temporara spatii publice
Hotararea nr. 15 din 20 ianuarie 2017 privind sponsorizare competie sportiva
Hotararea nr. 16 din 23 februarie 2017 privind reorganizarea S.V.S.U. Holboca
Hotararea nr. 17 din 23 februarie 2017 privind inventarul domeniului privat
Hotararea nr. 18 din 23 februarie 2017 privind concesionare 1500 mp
Hotararea nr. 19 din 23 februarie 2017 privind extindere retea electrica
Hotararea nr. 20 din 23 februarie 2017 privind sistem sonorizare sala sport
Hotararea nr. 21 din 23 februarie 2017 privind alocare fonduri parohii
Hotararea nr. 23 din 23 februarie 2017 privind extindere retea Apavital
Hotararea nr. 24 din 23 februarie 2017 privind parteneriat public
Hotararea nr. 22 din 23 februarie 2017 privind acordare ajutor urgenta
Hotararea nr. 25 din 23 martie 2017 privind incetare mandat consilier
Hotararea nr. 26 din 23 martie 2017 privind validare mandat consilier
Hotararea nr. 27 din 23 martie 2017 privind bugetul pe anul 2017
Hotararea nr.28 din 23.03.2017 privind inventarierea bunurilor imobile ce apartin domeniului public
Hotararea nr. 29 din 23 martie 2017 privind reabilitare Camin Cultural
Hotararea nr. 30 din 27 aprilie 2017 privind acordare drept uz si servitute
Hotararea nr. 32 din 27 aprilie 2017 privind revocare H.C.L.
Hotararea nr. 33 din 27 aprilie 2017 privind aprobare aditional contract delegare
Hotararea nr. 34 din 27 aprilie 2017 privind intocmirea rapoartelor de evaluare
Hotararea nr. 35 din 27 aprilie 2017 privind aprobare tarife Salubris S.A.
Hotararea nr. 36 din 25 mai 2017 privind aprobare depunere proiect COMPART
Hotararea nr. 37 din 25 mai 2017 privind aprobare buget proiect Compart
Hotararea nr. 38 din 25 mai 2017 privind infiintare Serviciu de gospodarire comunala
Hotararea nr. 39 din 25 mai 2017 privind acordare ajutoare de urgenta
Hotararea nr. 40 din 25 mai 2017 privind infiintare centru incasare impozite in Dancu
Hotararea nr. 41 din 25 mai 2017 privind acordare teren construire locuinta
Hotararea nr. 42 din 25 mai 2017 privind aprobare tarife practicate de ARSACIS
Hotararea nr. 43 din 29 iunie 2017 privind concesionare teren in Dancu
Hotararea nr. 44 din 29 iunie 2017 privind actualizare Program de transport public judetean
Hotararea nr. 45 din 29 iunie 2017 privind transformare posturi contractuale in functii publice
Hotararea nr. 46 din 29 iunie 2017 privind concesionare terenuri prin atribuire directa
Hotararea nr. 47 din 29 iunie 2017 privind aprobare destinatie cladire administrativ-sociala
Hotararea nr. 48 din 27 iulie 2017 privind aprobare Acord de cooperare
Hotararea nr. 49 din 27 iulie 2017 privind stabilire salarii de baza
Hotararea nr. 50 din 27 iulie 2017 privind aprobare desfiintare garaje
Hotararea nr. 51 din 27 iulie 2017 privind completarea inventarului domeniului public
Hotararea nr. 52 din 27 iulie 2017 privind rectificare buget local
Hotararea nr. 53 din 27 iulie 2017 privind concesionare 1000 mp
Hotararea nr. 54 din 27 iulie 2017 privind stabilire indemnizatie consilieri locali
Hotararea nr. 55 din 27 iulie 2017 privind achizitionare servicii de consultanta
Hotararea nr. 56 din 27 iulie 2017 privind aprobare consum carburanti
Hotararea nr. 57 din 31 august 2017 privind aprobare ajutor de urgenta
Hotararea nr. 58 din 31 august 2017 privind contributia anuala pt. GAL
Hotararea nr. 59 din 31 august 2017 privind aprobare valoare de investitie
Hotararea nr. 60 din 31 august 2017 privind aprobare valoare de investitie
Hotararea nr. 61 din 31 august 2017 privind acordare mandat special
Hotararea nr. 62 din 31 august 2017 privind desemnare reprezentant
Hotararea nr. 64 din 31 august 2017 privind reziliere contract concesiune
Hotararea nr.65 privind suplimentarea bugetului pentru sarbatoarea comunei
Hotararea nr.66 privind acordarea premiilor la implinirea a 50 de ani de casatorie
Hotararea nr. 67 din 24 septembrie 2017 privind titluri Cetateni de Onoare
Hotararea nr. 68 din 24 septembrie 2017 privind schimbare locatie dispensar veterinar
Hotararea nr. 69 din 24 septembrie 2017 privind trecere imobil din domeniul privat in domeniul public
Hotararea nr. 70 din 24 septembrie 2017 privind aprobare valoare investitie
Hotararea nr. 71 din 24 septembrie 2017 privind rectificare buget local
Hotararea nr. 72 din 24 septembrie 2017 privind aprobare act aditional contract concesiune
Hotararea nr. 63 din 31 august 2017 privind modificare anexa nr.1
Hotararea nr. 73 din 24 octombrie 2017 privind aprobare act aditional
Hotararea nr. 74 din 24 octombrie 2017 privind mandat special ARSACIS
Hotararea nr. 75 din 24 octombrie 2017 privind modificare contract delegare
Hotararea nr. 76 din 24 octombrie 2017 privind aprobare indicatori investitie
Hotararea nr. 77 din 24 octombrie 2017 privind aprobare cheltuieli investitie
Hotararea nr. 78 din 24 octombrie 2017 privind aprobare indicatori investitie
Hotararea nr. 79 din 24 octombrie 2017 privind aprobare cheltuieli investitie
Hotararea nr. 80 din 24 octombrie 2017 privind scutire penalitati
Hotararea nr.81 din 29.11.2017 privind infiintare post administrator public
Hotararea nr.82 din 29.11.2017 privind aprobare organigrama si stat de functii
Hotararea nr.83 din 29.11.2017 privind impozite di taxe locale 2018
Anexa la hotararea nr.83 privind impozitele si taxele pentru anul 2018
Hotararea nr.84 din 29.11.2017 privind modificare coeficienti salarizare
Hotararea nr.85 din 29.11.2017 privind rectificarea bugetului local
Hotararea nr.86 din 29.11.2017 privind stabilire taxa piata
Hotararea nr.87 din 29.11.2017 privind acordarea ajutoarelor de urgenta
Hotararea nr.88 din 29.11.2017 privind atribuire folosinta gratuita teren
Hotararea nr.89 din 29.11.2017 privind finantare activitati sarbatori de iarna
Hotararea nr.90 din 29.11.2017 privind atribuire teren constructie de locuinte
Hotararea nr.91 din 29.11.2017 privind PUZ
Hotararea nr.92 din 29.11.2017 privind aprobare retea scolara 2018-2019
Hotararea nr.93 din 29.11.2017 privind desemnare reprezentant AGA SC APA VITAL SA
Hotararea nr.94 din 29.11.2017 privind proiect achizitionare utilaje prin GAL
Hotararea nr.95 din 29.11.2017 privind proiect de construirea alei pietonale prin GAL
Hotararea nr.96 din 29.11.2017 privind inchriere sala sport
Hotararea nr.97 din 14.12.2017 privind Contractul colectiv de munca al personalului contractual din cadrul primariei
Hotararea nr.98 din 14.12.2017 privind extinderea retelei de gaze naturale
Hotararea nr.99 din 14.12.2017 privind functia de administrator public
Hotararea nr.100 din 14.12.2017 privind functia de sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta
Hotararea nr.101 din 14.12.2017 privind functionarea Serviciului public de gospodarie la nivelul comunei Holboca
Hotararea nr.102 din 14.12.2017 privind alocarea sumei de 5000lei Parohiei II Holboca Sf. Dosoftei

Vizualizari: 858
Data creare: 19-03-2017 22:52:59

Curriculum , atribuții , rapoarte

-

Documente pdf
Atribuții viceprimar

Vizualizari: 770
Data creare: 01-02-2017 14:35:28

Anunt concurs

Anunt concurs

Documente pdf
Anunt concurs stare civila
Anunt concurs registrul agricol
Anunt selectie dosare concurs registrul agricol
Anunt selectie dosare concurs stare civila
Anunt concurs consilier juridic 02.10.2017
Anunt concurs muncitor calificat 02.10.2017
Anunt rezultat selectie dosare pentru ocuparea postului de muncitor calificat
ANUNT SELECTIE DOSARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONSILIER JURIDIC
Proces verbal solutionare contestatii-consilier juridic
Rezultat proba scrisa consilier juridic
Rezultat proba scrisa muncitor calificat
Rezultat final concurs muncitor calificat
Rezultat final concurs consilier juridic
Anunt concurs administrator public
Anunt concurs sef SVSU
Anunt selectie concurs sef S.V.S.U.
Anunt selectie concurs administrator public
Rezultat proba scrisa administrator comuna
Rezultat proba scrisa sef SVSU
Rezultat final concurs sef SVSU
Rezultat final concurs administrator comuna
Anunt concurs registrul agricol
Anunt concurs achizitii publice
Termene și condiții ocupare post la Registrul Agricol
Termene și condiții ocupare post la Achiziții publice și proiecte europene
Concurs sofer
REZULTAT SELECTIE DOSARE - COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE SI PROIECTE EUROPENE
Anunt selectie dosare concurs Registrul Agricol
ANUNT REZULTATE PROBA SCRISA EXAMEN DIN 27.02.2019 PENTRU OCUPAREA POSTULUI-INSPECTOR GRAD PROFESIONAL II-COMPARTIMENTUL ACHIZII PUBLICE SI PROIECTE EUROPENE
Anunt rezultate proba scrisa - compartimentul Registrul Agricol
Rezultata final concurs - INSPECTOR ACHIZITII PUBLICE SI PROIECTE EUROPENE
Rezultat final concurs - Registrul Agricol
Rezultat contestatie - compartiment registrul agricol
Rezultat proba scrisa-examenul de ocupare a functiei contractuale de sofer
Rezultat final concurs pentru ocuparea functiei de sofer
Anunt concurs inspector Compartimenul Urbanism 06.08.2019
Rezultat selectie dosare - Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului
Rezultat proba scrisa-examenul de ocupare a functiei publice de inspector-urbanism si amenajarea teritoriului
Rezultat final-concursul de ocupare a functiei publice de inspector-urbanism si amenajarea teritoriului
Anunt pentru examenul de promovare in grad profesional superior

Vizualizari: 3413
Data creare: 18-01-2017 10:18:31

Regulamentul de organizare și funcţionare al Consiliului Local Holboca

Regulamentul de organizare și funcţionare al Consiliului Local Holboc

Documente pdf
Regulamentul de organizare si funcţionare al Consiliului Local Holboca

Vizualizari: 536
Data creare: 24-10-2016 22:52:13

Cuvânt de bun venit al primarului Comunei Holboca

primarBun venit pe site-ul Primăriei Comunei Holboca. Vă invit să facem echipă și să dezvoltăm împreună o comunitate în care să locuim cu și mai mult drag.

Cu drag de comuna noastră,

NECULAI PAMFIL (Luș)
Primarul Comunei Holboca